Renässans för den äkta kommunikatören

Äkta, transparent, ärligt, kommunikatör,kommunikation

Renässans för den äkta kommunikatören

Det handlar om förtroende. Att vara äkta, öppen och transparent handlar om att bygga och bibehålla förtroende.

 

Oavsett det handlar om kommunikation som levereras av politiska företrädare eller ledare för myndigheter och företag så verkar den så länge rådande ordningen om att drilla alla aktörer att bara prata med väl inövade och repetitiva talepunkter nått vägs ände.

Än så länge ser vi dem inte så ofta. Men med tanke på det stora genomslag de får när de väl dyker upp kommer de sannolikt att bli allt vanligare; de äkta kommunikatörerna. På samma sätt som många företag förstått att konsumenterna vill känna att de representerar något de gillar istället för att bara visa upp en retuscherad fasad erbjuder den äkta kommunikatören ungefär för samma sak.

 

 

Digitaliseringen en förutsättning?

Digitaliseringen har förändrat vår konsumtion av information på ett radikalt sätt. Från att ha haft tillgång till ett fåtal medier, som på ett ganska tillrättalagt sätt styrt dagordningen, till den myriad av informationskällor som vi har idag. Detta har introducerat ett betydligt bredare informationsspektrum. Inlägg i sociala medier har under en längre tid skapat en väldigt tillrättalagd ”best of” känsla över omvärldens existens. Samtidigt har alternativa medier växt fram och börjat tränga sig in för att vara med och sätta dagordningen, ofta med en helt annan bild en den allmänt rådande. Falska nyheter har också blivit ett begrepp.

 

 

Analyser, mätningar, Digital beredskap, Digitalt ledarskap, Kanalstrategi, Sociala medier, Utbildning, föreläsningar, digital kommunikation

 

 

Politikerna banar vägen

Att människor ledsnat på tillrättalagda berättelser utan djup är något konsumentföretag varit snabba att snappa upp och inkorporera i sin kommunikation. Bland ledande befattningshavare har trenden tydligast visat sig inom det politiska området. Politiker medietränande bortom all naturlighet där allt som sägs är kalibrerat, triangulerat och tillrättalagt. När inget får avvika från inövade ”one-liners” känns det helt enkelt inte lika trovärdigt som information från den som verkar tro på det den säger. Att faktiskt kunna svara på den ställda frågan eller våga säga att man inte vet eller har de exakta uppgifterna i huvudet är inte bara mänskligt, det är ganska rimligt i många fall. Det känns äkta.

 

 

Företag och företagsledare har det lättare

Att vara ärlig och äkta i ett företagsperspektiv är lite enklare, eller borde åtminstone vara det. Visst finns det en mängd utmaningar för att nå ut med produkter och tjänster på marknaden. Inte minst för att det inte alltid är den bästa produkten eller tjänsten som blir marknadsledande utan det kan krävas en viss kalibrering och triangulering i marknadskommunikationen. Men precis som väljarkåren vill de som efterfrågar produkter och tjänster känna att de företag man har en relation till har värderingar som överensstämmer med sina egna. Det gäller naturligtvis såväl marknadsföring som den bredare kommunikation om bolaget och dess värderingar. Där spelar självfallet vd:s kommunikationsförmåga och närhet till kunderna en otroligt viktig roll.

 

 

Även den äkta kommunikatören måste träna

Även om man är äkta innebär det inte att man bara kan improvisera och gå på känsla. För även om det är viktigt att man bottnar i det man säger måste man trots allt kunna förmedla den information man vill få ut på ett bra sätt. Det handlar inte bara om att säga rätt saker vid rätt tillfälle utan också att ta till vara på den möjlighet att kommunicera som digitaliseringen erbjuder. Att vara nära sina kunder innebär inte att man rent fysiskt måste befinna sig i ständig rörelse ute på fältet. Via sociala medier kan man nå både befintliga kunder och inte minst nya. För att lyckas i dessa kanaler är äkthet en viktig ingrediens.

 

 

Övning ger färdighet

Bara för att man är äkta, ärlig och transparent innebär det inte att man alltid måste berätta allt om allting. Eftersom övning ger färdighet är en bra start att våga kommunicera mer och oftare samt börja utnyttja de nya kanaler som finns. För det värsta som kan hända om man lägger säg 10 minuter om dagen på sociala medier är att ingen lyssnar. Det bästa som kan hända är att det skapar nya kontakter, nya kunder och helt nya möjligheter.

 

 

Att bli en äkta kommunikatör är framtiden tycker jag, vad tycker du?

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: