Så använder nyhetsbyråer sociala medier

Så använder nyhetsbyråer sociala medier

Varje år i maj genomför Box Communications en kartläggning av hur börsbolagen och dess högsta ledning använder sig av Twitter, det gör vi i år också. Kartläggningen är i full gång och om allt går som det ska kommer de första resultaten att börja presenteras om någon vecka.

 

Att många bolag, framförallt de som vänder sig direkt till konsument, är aktiva i sociala medier är inte så konstigt för det är ju där kunderna finns. För vissa bolag, som exempelvis det svenska klockbolaget Daniel Wellington, har de nya digitala kanalerna till med varit en avgörande framgångsfaktor för deras fantastiska tillväxtresa.

 

Men är det viktig att bolag och vd:ar använder sig av sociala medier?

 

Ja, vi tycker det. I en allt mer digitaliserad värld där kommunikation tenderar att konvergera blir det viktigare att all kommunikation från ett bolag håller ihop gentemot alla intressenter. Då ökar också vikten av ett digitalt ledarskap, inte minst för att vara ledstjärnor i en digital omställning. Det bolag och dess vd säger, eller inte säger, uppfattas av alla – såväl internt som externt. Kunder köper inte bara en produkt eller tjänst längre utan vill gärna identifiera sig med företag och företagsledare, titta bara på Elon Musk och Tesla. I en digital omställning är det viktigt att medarbetarna känner att man har en ledare som går längst fram i ledet, det vill säga visar ledarskap såväl i ord som handling.

 

Information har alltid haft en förmåga att få egna fötter med okontrollerbar spridning som följd, den effekten har ökat exponentiellt med sociala medier. Detta går naturligtvis inte att hindra men genom att aktivt delta i dialogen har man större möjligheter att få ut sina egna budskap.  Media utgör en viktig del för att nå ut till de externa intressenterna, och i frontlinjen bland dessa återfinns nyhetsbyråerna. De två mest framträdande aktörerna i Sverige som mottagare och filter av företagskommunikation är Nyhetsbyråerna Direkt och Finwire. Så vilka bättre än dessa att fråga om hur sociala medier påverkar deras nyhetsrapportering.

 

 

Vi ställde 8 frågor till Nyhetsbyrån Direkt och Nyhetsbyrån Finwire

 

Först ut:

 

Martin Hävner , Redaktionschef Nyhetsbyrån Direkt

1) Hur viktiga är sociala medier för er nyhetsrapportering idag?

Mycket viktiga, framförallt Twitter.

 

2) På vilket sätt har sociala medier förändrat ert arbetssätt de senaste åren?

Sociala medier har påverkat vårt arbetssätt på många vis. Dels som input: Vi hittar nyheter på ett sätt som var svårt tidigare, nu kan vi följa trovärdiga nyhetskällor och får ”Breaking News” som vi kan vidarerapportera och sätta i en svensk kontext. Den del av finansmarknaden som är aktiva i sociala medier, vilket kunde vara fler men är en växande skara, har blivit en faktor i nyhetsvärderingen. Det är lättare att föra en dialog dessa personer och snabbt få svar på frågor.

 

När det kommer till output så har det blivit ett sätt för Nyhetsbyrån Direkt att kommunicera och ha en dialog med läsarna. Sen är det naturligtvis ett sätt för läsarna att kommunicera med oss, och det kommer mycket information och frågor. Typexemplet är varför publicerar ni inte det här när ni har skrivit om det där.

Sen är det en viktig kanal för vårt imageskapande, det ger till exempel oss möjligheten att kommentera företeelser på ett sätt vi inte kunde tidigare.

 

3) Hur tror du att detta kommer att se ut om två till tre år?

Informationsflödet kommer inte att minska, så vikten av sociala medier i nyhetsrapporteringen kommer bara att öka. Sen vilken plattform som kommer att vara den dominerande återstår att se.

 

4) Vilket är det mest använda sociala mediet och vilket föredrar ni?

Twitter helt klart.

 

5) Hur skulle du vilja att börsbolag och börs-vd:ar använde sig av Twitter?

Eftersom Twitter är en viktig kanal så är det klart att vi gärna skulle se mer information från börsbolagen den vägen, eftersom det är en källa vi använder oss av.

 

 6) Tror du att bolagens och vd:arnas närvaro kommer att öka framöver?

Bolagen är inte med på arenan i dagsläget och jag har svårt att se att det kommer att öka framöver. Det finns en tendens att gömma sig bakom regelverken när det kommer till kommunikation, eftersom det finns en rädsla för att man ska säga för mycket. Den rädslan är nog extra stor när det kommer till sociala medier.

 

7) Tror du att en börs-vd:s digitala närvaro, genom signalvärde, kan påverka ett bolags förmåga till digital omställning?

Självklart kan det utgöra en viktig signal, men det beror nog på vilken bransch man är verksam i. Det är nog mindre viktigt för ett bolag som SKF, svårt att digitalisera kullager, än det är för Hexagon som är direkt påverkad av digitaliseringen.

 

8) Några egna reflektioner?

Det har gått ungefär tre år sedan vi började jobba med Twitter, och man kan nog lugnt säga att tempot under den perioden dragits upp ytterligare några snäpp. De flöden vi följer är nästa lika intressanta som att följa Bloombergs eller Reuters. Att det är viktigt ser man med tydlighet på redaktionen där vi har tre stora skärmar som rullar med twitterflöden. Samtidigt krävs det ett större arbete för att validera och verifiera informationen som dyker upp; vem är det som skriver, har de skrivit om liknande saker tidigare etc.

Just screening är en viktig funktion för oss, det är ju inte mängden information som är viktig utan att den information vi förmedlar är relevant. För hur man än vrider och vänder på det så har den exponentiella tillväxten av information inte gjort oss människor smartare.

 

 

Samma frågor fick:

 

 

Mats Hård, Vd Nyhetsbyrån Finwire

1) Hur viktiga är sociala medier för er nyhetsrapportering idag?

Det är viktigt. Framförallt är Twitter väldigt viktigt. Alla är i princip där och det delas information och perspektiv hela tiden. Dels från massan men även från nyckelpersoner.

 

2) På vilket sätt har sociala medier förändrat ert arbetssätt de senaste åren?

Det är ytterligare en väldigt viktig kanal för oss att följa. Det underlättar helt klart övervakning av nyhetsflödet även om det är stort flöde. Förr låstes ju material in på ett helt annat sätt. 

 

3) Hur tror du att detta kommer att se ut om två till tre år?

Jag tror att i alla fall Twitter kommer att fortsätta att växa, och att fler näringslivsrepresentanter kommer att finnas där.

 

4) Vilket är det mest använda sociala mediet och vilket föredrar ni?

Twitter. Övriga ser jag lite faktiskt nytta med. Inom opinion är såklart Facebook bra.

 

5) Hur skulle du vilja att börsbolag och börs-vd:ar använde sig av Twitter?

Det vore bra om man gav sina perspektiv via Twitter, en känsla av vad som händer. Elon Musk gör det bra tycker jag. Sedan behöver det inte nödvändigtvis bara vara vd som är aktiv. Många organisationer är stora och har bra och intressanta personer internt.

 

 6) Tror du att bolagens och vd:arnas närvaro kommer att öka framöver?

Ja, dels för att de själva kanske är nyfikna men även för att deras rådgivare säger till dem. Problemet med Twitter är att det har en viss startsträcka.

 

7) Tror du att en börs-vd:s digitala närvaro, genom signalvärde, kan påverka ett bolags förmåga till digital omställning?

Nja, mer osäker. Jag tycker mer att de skall se det som en möjlighet att profilera bolaget och sina tankegångar. Det är ju som en levande opinionssida. Det behöver inte heller vara bra. Det finns också företag idag där företrädare i princip skadar bolaget med sin närvaro. Det finns också mängder som inte förstår mediet utan använder det som någon form av megafon. Det kan det användas till ibland – kapdagar tex.

 

8) Några egna reflektioner?

Jag tror mångas problem är att man inte orkar. Jag tror det är väldigt viktigt att man väljer väg – antingen är man där på riktigt eller så är man inte där alls.  

 

Man kan konstatera att Twitter är det främsta sociala mediet för företagsinformation, vilket är bra eftersom det är just Twitter vi tittar på när vi gör vår kartläggning. Det vore mycket intressant att få höra hur bolagen tänker kring dessa frågor, så hör gärna av er med frågor, synpunkter eller annat.

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Seniorkonsult 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */