Raffinerar Shelton Petroleums finansiella kommunikation

Raffinerar Shelton Petroleums finansiella kommunikation

Shelton Petroleum, ett börsnoterat bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas, har inlett ett samarbete med byrån. Samarbetet avser rådgivning kring Shelton Petroleums finansiella kommunikation. Shelton Petroleum är i dagsläget noterat vid NGM-börsen, men bolaget har ansökt om notering på NASDAQ OMX Nordic Main Market.

 

Om Shelton Petroleum
Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Volga-Uralområdet i Ryssland samt utvalda resursrika områden i Ukraina. Bolaget äger tre licenser i Ryssland. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleum eftersträvar en integrerad affärsmodell och har förvärvat betydande aktieandelar i Tomsk Refining AB och Baltic Oil Terminals PLC, det senare ett publikt bolag listat på AIM i London. Shelton Petroleums aktie handlas på NGM-börsen under namnet SHEL B. Bolaget har ansökt om notering på NASDAQ OMX Nordic Main Market. För mer information se: www.sheltonpetroleum.com

För mer information kontakta:
Mikael Zillén, grundare och partner, telefon: 0762-13 00 40

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */