Skapa goda medierelationer

Skapa goda medierelationer

Nästan alla människor har någon form av relation till media, de flesta dock som konsument av tv, tidningar och kanske i allt större utsträckning nyheter via webb och mobilen.

Men om man är ansvarig för extern kommunikation på ett företag eller organisation betyder medierelationer någonting annat. Som kommunikationsrådgivare får man ofta frågan vilka journalister man känner, vilket mellan raderna är en undran om man kan garantera medieutrymme. Att medieutrymme bara kan garanteras i länder med en fungerande mutkultur eller via annonser är egentligen inget man vill höra, vilket också får till följd att en del konsulter gör märkliga utfästelser.

News

Vägen till media

Vägen till ett ökat medieutrymme går istället genom att bygga goda medierelationer, men framförallt genom att ha bra och intressanta nyheter. Som Olle Aronsson sa vid vårt seminarium ”Duger era pressmeddelanden för media?”, om man ringer ideligen med undermåliga nyheter är risken stor att när man väl har någonting bra att berätta är relationen så dålig med journalisten att det spelar ingen roll vad man säger.

Tänk på att även om ni själva inte har den initiala kontakten med media, och därigenom inte heller bygger era medierelationer långsiktigt, kan en rådgivare såväl bygga ert varumärke som sänka det gentemot media. För en journalist är en PR-konsult er förlängda arm.

Bygg relationer långsiktigt

Som med det mesta annat gäller det att se på medierelationer ur ett långsiktigt perspektiv. En nyhet kanske inte passar era ”vanliga” kanaler, men väl i en annan. Genom att regelbundet genomföra nyhetsinventeringar ökar sannolikheten att ni får ut mer av era befintliga medierelationer samt skapar nya, något alla parter vinner på i längden.

Hur man ska gå till väga, ja det är en annan historia. Men hör gärna av så berättar vi mer!

/Mikael Zillén
Founding Partner & Senior Consultant
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen@boxcomm.se

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */