Starbreeze – en kommunikativ härdsmälta, eller?

Starbreeze, kommunikativ härdsmälta, kommunikations haveri, IR, Investor Relations

Starbreeze – en kommunikativ härdsmälta, eller?

Alla pratar om Starbreeze. Ok då, kanske inte alla men det är nog få aktieintresserade som har missat turerna i bolaget den senaste tiden. Att på en månad gå ifrån en otroligt positiv syn på framtiden till att vinstvarna, skrota framtida mål, sparka vd:n och inleda rekonstruktion och drabbas av razzia från EBM är något av en bedrift. Men är det också en kommunikativ härdsmälta?

 

För transparensen skull kanske jag ska inleda med att säga att vi på Box Communications aldrig har haft någon affärsmässig relation till Starbreeze. Jag har heller aldrig ägt aktier eller använt några av deras produkter. Men som gammal aktieräv och rådgivare inom bland annat Investor Relations har naturligtvis bolaget funnits på radarn från tid till annan.

 

Att i efterhand försöka förstå ett händelseförlopp, eller ”back trada” som man sa en gång i tiden när jag jobbade med aktiehandel, är oftast ganska enkelt men jag vet inte om det gäller ”fallet” Starbreeze.

 

Man får aldrig glömma risken

När en upphaussad aktie snabbt tappar i värde är det många som drabbas. I Starbreeze fall handlar det om såväl institutionellt kapital som privat. Även om ett bolag har erhållit en ”kvalitetsstämpel” genom att vara noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista och har en rad institutionella ägare som Robur och Första AP-fonden får man aldrig glömma bort att aktiehandel och affärsverksamhet alltid är förknippat med risk. Vissa aktier är dessutom mer riskabla än andra. Tyvärr kan det vara alldeles för enkelt att ryckas med när himlen är klarblå och framtiden ser ljus ut. Och även om man som företag ska försöka ge en balanserad bild av verkligheten så kan det finnas en inbyggd bias åt att vara positiv.

 

En viktig framgångsfaktor för många företag är just ledande personer, grundare eller vd, som ser möjligheter där andra ser problem. Men det innebär ju inte att problemen inte finns. Detta är dock inget försvar för dålig kommunikation mer en förklaring. Och i dessa fall ligger det ett extra stort ansvar på styrelsen att hjälpa till och balansera upp den bilden.

 

 

Ord och formuleringar har betydelse

Utan djupare kunskap om bolaget i fråga och dess interna processer är det uppenbart att otroligt mycket av bolagets framtid vilade på en framgångsrik lansering av spelet OVERKILL’s The Walking Dead. Men hur många förstod att en svag lanserings skulle leda till en vinstvarning, tvångsförsäljningar, vd-avgång och slutligen rekonstruktion och razzior?

 

Så sent som i oktober skickade bolaget ut en pressmeddelande om att de utvärderade möjligheterna att emittera en obligation för att ”diversifiera Bolagets kapitalförsörjning och ersätta existerande bankfinansiering för att öka finansiell styrka och flexibilitet”. Här kan man inte skönja några moln på himlen för det handlar inte om att skapa finansiell styrka utan att man vill öka sin finansiella styrka, dvs gå från en stark position till en ännu starkare.

 

Den 6 november lämnade bolaget sin rapport för tredje kvartalet med målet om att vara EBITDA-positiva det kommande kvartalet och framgent samt att nå intäkter om 2 miljarder 2020 eller som vd uttryckte det ”De kommande två åren kommer att bli intensiva med lanseringar av de spel vi nu investerar i samt fortsatt utveckling av fler spel, på väg mot vårt mål att generera mer än två miljarder kronor i intäkter år 2020.”

 

Även om det i riskavsnittet står att läsa att ”De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna är låga intäkter vid lansering av spel och projektförseningar.” var det nog få som efter genomläsning av vd-ordet hade en känsla av att detta skulle vara aktuellt just nu. Aktien steg också på rapporten.

 

 

Nästa märkliga skeende är den 16 november när den avgående CFO:n säljer hela sitt innehav. Att en avgående CFO säljer sina aktier är i sig inte konstigt, det märkliga är att han inte sålde samma dag som kvartalsrapporten publicerades, och det senaste spelet lanserades, utan väntade i 10 dagar.

Den 19 november säljer vd aktier och den 23 november ser bolaget över kostnader och fokuserar på kärnverksamheten och ”the rest is history” som man säger.

 

 

Men är detta en kommunikativ härdsmälta?

Utan att överdriva kan man konstatera att den kommunikation som Starbreeze producerat den senaste tiden inte kommer vinna några utmärkelser, men det är ju inte samma sak som ett haveri.

 

Med det sagt så behöver man dock inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att tro att inte alla kort lades på bordet vid de korrekta tillfällena. En känsla som fanns där även innan gårdagens razzia.

 

När vi tidigare frågat finansmarknaden om vad de anser karaktäriserar bra kommunikation är ledord som tydlighet, rakhet och transparens några viktiga ingredienser. Jag tror man kan säga att Starbreeze har visat en brist på alla dessa punkter. Så här i efterhand är det uppenbart att den spellansering som skedde samma dag som vd i kvartalsrapporten redovisade en positiv bild av framtiden var en ”make it or break it” lansering. Detta borde ha framgått tydligare i bolagets kommunikation. Att utelämna sådan viktig information, samtidigt som man målar en positiv bild, kan inte kallas något annat än en kommunikativ härdsmälta.

 

Oavsett vem som visste vad vid vilket tillfälle så måste man kunna kräva mer av ett börsnoterat bolag, oavsett om de är noterade på Main Market eller First North.

 

Det här är inte den första gången det händer och lär garanterat inte heller vara den sista. Därför gäller det att alltid komma ihåg att inga träd växer till stjärnorna (som Reefat kanske skulle ha sagt).

 

 

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: