Startupråd: Från affärsplan till kommunikationsplan

Startupråd: Från affärsplan till kommunikationsplan

De flesta startups börjar med en idé och en vision, tyvärr är det också många som slutar i det stadiet. Ett uppenbart problem är att entreprenören/visionären ofta ligger ett antal steg före sin omgivning vilket gör att man glömmer eller inte bryr som om att formalisera sina planer.

När man för första gången behöver ta in externt kapital är det inte ovanligt att man vänder sig till nära och kära. Då krävs inte så mycket formell dokumentation, kanske bara att man på papper försöker få ner entreprenörens vision laddat med lite marknadsbeskrivning och siffermaterial.

Genom att tidigt sätta en affärsplan och kombinera detta med en kommunikationsplan ökar inte bara sannolikheten för att få in kapital utan även till att villkoren blir så bra som möjligt.

Goal

 

Affärsplanen

Bara genom att definiera en affärsidé börjar man mejsla ut en affärsplan. En väldefinierad affärsidé kan ställas i relation till hur marknaden ser ut idag, konkurrenssituation et cetera. Detta ska sedan mynna ut i någon form av försäljningsprognos och budget. Även om det är svårt att prognostisera i ett tidigt skede är det bra att ha en affärsplan som man kan gå tillbaka och skruva i ju längre man kommer i företagets utveckling.

 

Koppla på en kommunikationsplan

När man definierat marknad, konkurrenter med mera har men en god grogrund till att skapa en slagkraftig kommunikationsplan. För att lyckas med sitt kommunikationsarbete krävs det planering. Det handlar om att identifiera och kartlägga målgrupper, exempelvis olika kundgrupper och potentiella investerare. När detta är gjort är nästaTarget audience steg är att sätta kommunikationsmål, det vill säga vad vill ni uppnå med kommunikationen. Dessa sätts för respektive målgrupp. Sen börjar det riktigt roliga, att ta fram budskap. Även om grundbudskapet är detsamma, bör man formulera olika budskap för respektive målgrupp. Man säger ju inte samma sak till medarbetare som till potentiella investerare. Dessutom måste budskapen hålla för olika kanaler, där det framförallt är viktigt att budskapen på hemsidan landar rätt.

 

 

 

Learning by doing

Både affärsplanen och kommunikationsplanen behöver utvecklas över tiden. Genom det strukturerade planeringsarbetet är det lättare att stämma av vad som fungerar och tvärtom. Det förenklar vägen framåt samt skapar en dokumentation av verksamhetens historik, något som är viktigt när man på ett mer strukturerat sätt ska ta in kapital.

Genom att kunna visa på tidigare måluppfyllelse ökar dessutom trovärdigheten i framtida mål. Även om en del av detta arbete på kort sikt går på tvärs med hur en entreprenör arbetar, kan det skapa bättre förutsättningar för att lyckas på lång sikt. Och det vill väl alla?

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 


Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: