Tar PledPharmas sociala mediesatsning till nästa fas

Tar PledPharmas sociala mediesatsning till nästa fas

Byrån har erhållit uppdraget att utveckla specialistläkemedelsbolaget PledPharmas strategi för sociala medier. Ett av huvudmålen för PledPharma, som är listat på NASDAQ OMX First North, är att på ett bättre sätt nå ut till befintliga och potentiella aktieägare för att därigenom öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet.

–          Att inkorporera finansiell kommunikation i den sociala medieplanen erbjuder helt nya möjligheter för publika bolag att nå ut till investerare och andra intressenter. Vi tycker det spännande att PledPharma valt att gå i bräschen för detta område som ännu är i sin linda i Sverige och stolta över att man gör det tillsammans med oss, säger Mikael Zillén, grundare och partner.

Utöver den sociala mediekanalen Twitter har PledPharma även skapat en blogg där bland andra vd Jacques Näsström regelbundet kommer att göra inlägg.

–        Vi ser väldigt mycket fram emot att kunna kommunicera med patienter, finansmarknaden och andra som kan vara intresserade av våra projekt och vårt företag genom sociala medier. Vi ser nya möjligheter för ett litet bolag att nå ut med budskapen kring våra viktiga, spännande och lovande läkemedelsprojekt. Det är mycket värdefullt att få ta del av Box erfarenheter för att optimera våra aktiviteter med sociala medier, säger Erik Kinnman, IR-chef på PledPharma.

 

Om PledPharma

PledPharma är ett svenskt specialistläkemedelsbolag som utvecklar förbättrade behandlingar vid livshotande sjukdomar. PledPharma bedriver idag två projekt i klinisk fas II med den patentskyddade substansklassen PLED-derivat. I en av studierna undersöks PLED-derivats förebyggande effekt på biverkningar av cellgiftsbehandling vid tjocktarmscancer. I den andra kliniska studien utvärderas PLED-derivats förmåga att minska återflödesskador hos patienter med akut hjärtinfarkt som behandlas med ballongvidgning. PLED-derivat skyddar kroppens normala celler mot oxidativ stress, som uppstår när ett överflöd av skadliga syremolekyler (syreradikaler) bildas. PLED-derivat har i tidigare prekliniska studier visat skyddande effekt mot oxidativ stress. Dessutom har en klinisk studie i cancerpatienter visat att PLED-dervitatet mangafodipir minskar biverkningarna vid cellgiftsbehandling. PledPharma (STO:PLED) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser. För mer information, se www.pledpharma.se

 

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: