Råd om Investor Relations #12 – Guida eller inte guida det är frågan

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #12 – Guida eller inte guida det är frågan

Det här med att guida eller inte guida är en stor fråga. I USA är det mycket vanligt att bolagen guidar och de guidar också med en hög detaljnivå, framför allt vad gäller vinst per aktie. I Sverige har  bolagen av tradition inte varit så pigga på att guida och det finns inte heller samma förväntansbild här bland investerarna att man ska guida. I USA är det så klart fler investerare som förväntar sig att bolag ska guida med hög detaljnivå, men också där finns en stor skara investerare som förstår svårigheten med att guida. Det bolag som underpresterar regelbundet straffas hårt av finansmarknaden, både i USA och Sverige, men detta gäller oavsett man guidar eller inte.

Eller som Professor Baruch Lev, författare av ”Winning Investors Over” enligt många är en av de bästa böckerna som skrivits om investerarrelationer, uttryckte det när vi frågade:

Q: One objection to providing guidance is: “But then we might have to warn on profits, which will have terrible consequences”. What is your comment on this standpoint?

A: (Regarding warning on bad news.) First, you don’t lose anything on the warning because when the bad earnings come out you will get hit anyway. But if you warn, studies show that your credibility as an honest investor friendly manager increases significantly. Also, the likelihood of being sued by shareholders decreases significantly, though this may not be a great concern in Sweden.

 

Prognos, prognoser, guida, guidance

 

Ska då bolag guida eller inte? Att guida visar att du har kontroll och känner din affär och din marknad. Men ska du guida då måste du vara säker på att du har sådan kontroll. Lever du med en affär som kan fluktuera kortsiktigt, avstå från kortsiktig guidning och kommunicera långsiktiga mål i stället som du tror att bolaget över tid kan leverera mot. De långsiktiga målen kan till exempel vara relaterade till omsättning, rörelseresultat eller avkastning på eget kapital. Du kan också kommunicera vad du tror om marknaden och om bolaget tros kunna ta marknadsandelar eller är nöjd med den befintliga positionen.

Överväg noga innan du börjar guida och om du ska guida, vilka parametrar bolaget ska guida på. Du kommer nämligen att få leva länge med din guidning eftersom marknaden har ett långt minne.

 

 

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: