Råd om Investor Relations #15 – IR-planen, den årliga kompassen

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #15 – IR-planen, den årliga kompassen

Första steget till en IR-strategi är att sätta tydliga kort- och långsiktiga mål för vad ni vill uppnå. Målen kan till exempel vara att öka det utländska ägandet, få fler värde­investerare eller öka analysbevakningen av aktien. Utifrån målen utformar ni sedan strategin för att uppnå dessa mål.

Strategin ligger till grund för er IR-plan – en aktivitetsplan för året som bland annat kan innehålla vilka investerare ni ska träffa, vilka investmentbanker eller fristående aktörer ni ska åka på roadshows med, vilka invest­mentbanker ni ska bearbeta för att de ska ta upp analysbevakningen av ert bolag, vilka konferenser ni ska delta i och så vidare. Med en IR-plan kan ni utvärdera hur effektivt ni driver ert IR-arbete och om ni använder era IR-resurser på ett optimalt sätt.

Utan en IR-plan och IR-strategi är det svårt att driva ett framgångsrikt IR-arbete och det går inte heller på ett bra sätt följa upp/mäta hur bra arbetet genomförts. Se till att avsätta tid för strategin och planen. Det möjliggör ett bra och effektivt  IR-arbete.

 


Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: