Råd om Investor Relations #6 – Förenkla kvartalsrapporterna

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #6 – Förenkla kvartalsrapporterna

NASDAQ OMX har gjort det möjligt för bolagen att förenkla rapporterna för kvartal 1 och 3. I korthet innebär det att ni inte behöver tillämpa IAS 34 Interim Financial Reporting och ni kan skriva mindre text. Ni kan också utesluta moderbolagsredovisningen.  För vissa bolag kan det här innebära lättnader i arbetet med att ta fram kvartalsrapporter. Kom bara ihåg att informera finansmarknaden i förväg om och i så fall vilka förändringar ni tänker göra.

 

 

Många bolag har fastnat i sin kvartalsrapportform och glömmer möjligheten att strukturera om den allt eftersom affären förändras och bolaget utvecklas. En väl genomarbetad och strukturerad kvartalsrapport ökar finansmarknadens intresse för ert bolag. Se alltid till att tidigt lyfta fram det väsentligaste i rapporten. Undvik marknadsföring av bolaget och alltför mycket produktinformation. Ni ska fokusera på det som är relevant för kvartalet liksom den ackumulerade perioden. Glöm inte att följa upp med kommentarer och eventuellt också finansiella data för både kort- och långsiktiga mål. Då får ni en rapport som marknaden tycker är intressant och läsvärd.

 

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: