Råd om Investor Relations #7 – Glöm inte kreditanalytikerna

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #7 – Glöm inte kreditanalytikerna

I takt med att allt fler bolag finansierar sig via företagsobligationer, blir det allt viktigare att kunna kommunicera med kreditanalytiker och obligationsinvesterare.

Skuld-IR och aktie-IR är två sidor av samma mynt – båda syftar till att öka förståelsen för bolagets verksamhet, men där målgruppen för den ena disciplinen är fokuserad på framtida tillväxt är den andra fokuserad på framtida återbetalningsförmåga. I grunden för bägge disciplinerna ligger dock att skapa förtroende; som på aktiemarknaden bör rendera i en högre värdering och på kreditmarknaden en lägre upplåningskostnad.

 

Risk-is-harder-to-read

 

Kreditanalytikerna har ett annat fokus än aktieanalytikerna. De koncentrerar sig på bolagens balansräkningar och då framför allt skuldsidan liksom internt genererade medel. Kreditanalytikernas uppgift är att bedöma om bolaget kommer att kunna betala räntan på obligationen under låneperioden. Därför måste du när du träffar kreditanalytikerna se till att du har järnkoll på såväl bolagets finansieringsstrategier som finansieringsstrukturer.

När det gäller själva grundanalysen så har kreditanalytikerna samma angreppssätt som aktieanlytikerna, det vill säga att de kommer att bygga en modell där de behöver input också för antaganden för resultaträkningen. De behöver därför samma information som en aktieanalytiker när det gäller resultaträkningsantaganden men kommer dessutom att behöva mer detaljerad information kring skuldsidan. Om du är väl förberedd på det, så kommer diskussionerna med kreditanalytikerna också vara smidiga.

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: