Råd om Investor Relations #8 – Er IR-webb är allt!

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #8 – Er IR-webb är allt!

Webben är företagets absolut viktigaste kommunikationskanal också i den finansiella världen.

Samla den finansiella informationen under rubriken ”Investerare” – det är den vedertagna praxisen idag. IR-webben bör ses som någonting levande och framförallt den främsta platsen för korrekt och uppdaterad information om bolaget och dess verksamhet. På er IR-webb ska befintliga och potentiella aktieägare, och andra, finna lättillgänglig information i syfte att underlätta investeringsbeslut. Ett sätt att uppnå detta är att lyfta fram bolagets investment case. Genom att presentera ert investeringscase för besökarna på ett tydligt och enkel sätt får investeraren en snabb insikt om bolagets verksamhet och väcker deras intresse av att läsa mer material på hemsidan.

Trots att de allra flesta idag inser betydelsen av en lättnavigerad och informativ webb så ser vi dagligen exempel på bolag som skulle vinna mycket på att se över sin webb. Vi är övertygade om att kostnaden för en dålig webb i långa loppet blir väldigt dyr för ett bolag som vill ha nöjda kunder och investerare. Dessutom förändras konsumtionen av information ständigt, att berätta om verksamheten i ett podcast-format eller låta verksamhetschefer berätta framför kamera om delar av företaget kan göra informationen mer lättillgänglig och locka nya investerare.

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: