Råd om Investor Relations #10 – Ta kontroll över din roadshow

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #10 – Ta kontroll över din roadshow

Roadshows är ett utmärkt sätt att träffa så väl befintliga som nya investerare.

Det är många investmentbanker – både svenska och internationella – som gärna vill arrangera roadshows för bolagen, särskilt large cap-bolagen. När de arrangerar din roadshow så vill de stå för mötesbokningar och praktikaliteter. Det är alldeles utmärkt, men tänk på att investmentbankerna prioriterar sina egna kunder och den listan kanske inte stämmer överens med vilka du vill träffa.

Du och ditt bolag måste därför ta kontrollen över agendan och bestämma vilka investerare du ska träffa. För att kunna göra ett bra urval av existerande och potentiella investerare krävs viss research. Du kan till exempel behöva titta på vilka investerare som ägt aktier i ditt bolag tidigare och vilka som äger aktier i liknande bolag.  Sedan bör du också fundera över vilka investerare som har en investmentprofil som passar ditt bolag. Utifrån det kan du sedan sätta upp en lista över vilka investerare som du vill träffa på din nästa roadshow.

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */