”Think INSIDE the Box”, ny bloggserie om finansiell kommunikation

”Think INSIDE the Box”, ny bloggserie om finansiell kommunikation

Box Communications är med i utmaningen #blogg100, där vi under 100 dagar dagligen ska publicera ett blogginlägg. Som ett led i detta lanserar vi nu ”Think INSIDE the Box”, en bloggserie med handfasta råd kring finansiell kommunikation.

Finansiell kommunikation handlar om förtroende. Även om man emellanåt kan tillåta sig att ta ett steg utanför boxen är mycket av den finansiella kommunikationen omgärdat av formella eller informella ramverk.

Till att börja med måste man förhålla sig till de lagar och regelverk som finns avseende informationsgivning för listade och noterade bolag. Därutöver, och det som kanske för de flesta bolag är svårast att hantera, måste man för att få ett högt förtroende på aktiemarknaden lära sig det informella regelverk som investerarkollektivet sätter upp och följer. Det kan handla om allt från vad man säger, hur man uttrycker det till hur ofta man uttalar sig.

Förhoppningsvis kommer vi i denna bloggserie skapa lite mer klarhet i hur man på bästa sätt ska förhålla sig till dessa formella och informella regelverk, det vill säga agera INSIDE the Box. Du kommer att få läsa såväl övergripande reflektioner som handfasta, konkreta råd. Har du frågor eller funderingar, så hoppas vi du hör av dig. Du är också välkommen till oss på Kungsgatan 29, mitt i Stockholm.

boxes

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */