Transparens, en floskel eller vad?

Transparens

Transparens, en floskel eller vad?

Att vara transparent är ett uttryck som ofta används när företag och organisationer ska beskriva hur det vill uppfattas av sin omgivning. Samtidigt är det också ett uttryck som används när exempelvis finansmarknaden ska beskriva vad som karaktäriserar värdeskapande kommunikation. Då gärna i kombination med ord som öppenhet, tydlighet och tillgänglighet.

Men är det helt självklart vad man menar eller har det bara blivit ett samlingsbegrepp som riskerar att bli en floskel. Om man tittar på Wikipedia hittar man följande beskrivning:

Transparens

 

Det är uppenbart att ordet transparens betyder olika saker inom olika områden, men för företag och organisationer handlar det nog mest om genomlysning. Men det är som med de flesta uttryck; det finns ingen exakt definition utan det är upp till var och en att bedöma vad man lägger för värdering i ordet. För företag och organisationer kan det med andra ord uppstå en diskrepans mellan den egna uppfattningen och omgivningens uppfattning, och oftast brukar det vara andra och då i synnerhet media som har tolkningsföreträde.

Eftersom de flesta företag och organisationer vill hålla en så hög transparens som möjligt utifrån de förutsättningar man har, bör man på ett enkelt sätt kunna förklara detta. Om man läser en kommunikationspolicy bör det tydligt framgå vilken nivå av transparens man valt att lägga sig på. Att ett företag vore helt genomlyst är nog ingen bra idé. Det finns affärshemligheter och annan intern information som inte kommer gynna någon av bolagets intressenter om det kommer ut. Det förstår alla.

Det gäller med andra ord att skapa rätt förväntansbild annars riskerar begreppet transparens att bara bli ytterligare en floskel bland många andra. Eller vad tycker ni?

 

/Mikael Zillén
Founding Partner & Senior Consultant
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen@boxcomm.se

 

 

 


Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */