Tre frågor till vår nya partner, Anders Bruzelius

Investor Relations, IR, Investerarrelationer, IR byrå, Aktier, Börskurs, värdering

Tre frågor till vår nya partner, Anders Bruzelius

1) Efter att ha jobbat 18 år i finansbranschen, nu senast som aktieanalyschef på Swedbank, hur ser du på de förändringar som sker i finansbranschen?

Den svaga lönsamheten som råder i finansbranschen är ett resultat av sjunkande volymer och lägre courtage per transaktion samt ökade kostnader för teknik och regelverk. Dessa trender fortsätter att pressa lönsamheten och kommer sannolikt leda till ytterligare förändringar av branschen, såväl av hur arbetet bedrivs samt av antalet aktörer.

Ett alternativ som investmentbankerna har för att sänka kostnader, men inte dra ner på bevakningen, är att analytikerna får fler bolag att följa. Detta innebär i förlängningen att kvaliteten på de analyserade bolagen sjunker. Vidare kan investmentbankerna välja att lägga ned bevakningen på mindre likvida aktier. För de bolag som förlorar sin bevakning innebär detta att ett viktigt led i kommunikationen med finansmarknadens aktörer försvinner.

Dessa två trender medför att jag ser det som nödvändigt att företagen blir mer aktiva i sin strategiska/finansiella kommunikation direkt med investerare. I detta scenario tror jag att Box är en intressant aktörer för företag att arbeta med, då vi besitter såväl kunskap om som relationer med finansmarknaden.

2) Som analyschef har du haft förmån att titta lite bredare på börsbolagens IR-arbete, hur ser det ut tycker du?

Generellt har IR-arbetets betydelse fått en större uppmärksamhet, vilket är positivt. Jag anser att IR gör ett bra arbete med att hålla marknaden informerad om vad som händer i företaget. De som kan saknas ibland är en uppföljning på hur kommunikationen uppfattas samt en nyfikenhet av vilka frågeställningar investerare har avseende bolaget ”just nu”.

Vi ser även en trend att fler aktieanalytiker tar steget över till företagen, vilket är positivt för såväl företagen som finansmarknaden.

3) Även om finansbranschen mångt och mycket handlar om investerarrelationer, vad är den största skillnaden mellan att kommunicera som analytiker och att hjälpa börsbolag nå ut med sina budskap?

Det stämmer. Den stora skillnaden, som jag ser det, är att jag får möjligheten att sitta på ”insidan” och arbeta tillsammans med företagen istället för att sitta utanför och vara en ”mottagare/uttolkare” av informationen. Med erfarenheten från finansbranschen tycker jag att det ska bli mycket spännande att få arbeta tillsammans med bolagen konkret i deras strategiska kommunikation.

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */