Vägen till en rättvisande värdering # 7: Kommunikation och visibilitet påverkar utbudet och efterfrågan på er aktie

Investor Relation, IR, Kommunikation, Aktievärdering

Vägen till en rättvisande värdering # 7: Kommunikation och visibilitet påverkar utbudet och efterfrågan på er aktie

Aktiekursen är en av de mest synliga indikatorerna på ett företags ekonomiska hälsa och framgång. Men vad är det som driver dessa priser upp och ner? Svaret ligger i de grundläggande ekonomiska principerna för utbud och efterfrågan, och i hur företag kommunicerar med marknaden.

 

I dessa tider när ”higher for longer” är det mantra som centralbankschefer världen över använder för att påverka människors konsumtionsmönster, det vill säga minska efterfrågan, kommer det naturligtvis även få effekter på hur aktier beter sig. Om man inte arbetar metodiskt för att bibehålla en hög visibilitet riskerar efterfrågan att understiga utbudet, men sjunkande aktiekurs som en oundviklig följd.

 

 

Utbud och efterfrågan

Egentligen är det ganska enkelt, i grunden bestäms aktiekurser av utbud och efterfrågan. Om efterfrågan på en aktie överstiger tillgången (utbudet), stiger priset. Om utbudet av en aktie överstiger efterfrågan, sjunker priset. Denna dynamik påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive företagets ekonomiska status, marknadens förväntningar, makroekonomiska trender och investerarnas humör.

 

 

Företagets ekonomiska status

En utgångspunkt och nyckelfaktor som påverkar efterfrågan är naturligtvis hur väl bolaget levererar rent ekonomiskt.

Om ett företag löpande rapporterar starka kvartalsresultat, är sannolikheten hög för att man erhåller ett stort förtroende vilket ökar värdering och efterfrågan på dess aktier, vilket i sin tur leder till att höja aktiekursen. Omvänt kan svaga resultat minska efterfrågan och sänka aktiekursen.

Samtidigt måste man inse att all ekonomiska data som är rapporterad finns i historieböckerna och investerare är ju intresserad av det som komma skall. Det är därför kommunikation och förväntningar är så viktiga.

 

 

Marknadens förväntningar

Marknadens förväntningar på hur ett företag ska prestera i framtiden spelar en mycket stor roll. Man skulle kunna säga att historiken skapar en bottenplatta utifrån vilken marknadens förväntningar om framtiden tar sin utgångspunkt. För vissa bolag utan intäkter utgör marknadens förväntningar hela värderingen.

Om marknaden förväntar sig att ett företag kommer att prestera bra i framtiden, kan det öka efterfrågan på dess aktier och höja aktiekursen. Omvänt kan negativa förväntningar minska efterfrågan och sänka aktiekursen.

 

 

Kommunikation och visibilitet

Men hur skapar man förväntningar? Det är här företagskommunikation kommer in i bilden. Genom att effektivt kommunicera sin strategi, sina mål och sin utveckling kan ett företag påverka marknadens förväntningar och därmed efterfrågan på dess aktier.

Kommunikationen kan ta många former, inklusive pressmeddelanden, kvartalsrapporter, företagspresentationer och sociala medier. Genom att kommunicera på ett öppet, ärligt och konsekvent sätt kan företag bygga förtroende hos investerare, vilket kan öka efterfrågan på deras aktier.

Företag kan också använda kommunikation för att hantera negativa händelser eller nyheter. Genom att snabbt och proaktivt adressera problem kan företag begränsa skadan på deras rykte och aktiekurs.

Syns man inte, finns man inte brukar det heta. Och detta gäller inte minst för börsbolag. För att attrahera nya investerare eller få befintliga aktieägare att behålla sina aktier krävs ett kontinuerligt flöde av relevant information. Man konkurrerar inte bara mot de över 1 000 andra noterade bolagen i Sverige, utan mot bolag noterade i andra länder, andra tillgångsslag eller konsumtion.

 

 

Slutsats

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att utbud och efterfrågan spelar en avgörande roll för aktiekurser, och att företagskommunikation kan ha en betydande inverkan på dessa storheter. Genom att effektivt kommunicera sin strategi och utveckling kan företag påverka marknadens förväntningar, påverka efterfrågan på deras aktier och därmed deras aktiekurs. Detta understryker vikten av stark och genomtänkt företagskommunikation i dagens snabbt föränderliga affärsmiljö.

 

Hur ser det ut hos er?

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: