Värdeskapande kommunikation är tydlig, rak och floskelfri

Värdeskapande kommnikation, budskap, målgrupp, intressenter, försäljning, medarbetare

Värdeskapande kommunikation är tydlig, rak och floskelfri

Citatet nedan är hämtat från vår finansmarknadsenkät. En investerare svarade på frågan varför den tyckte att ett börsbolags kommunikation hade varit värdeskapande, men det hade i stort sett kunnat gälla vilken kommunikation som helst.

 Värdeskapande_kommunikation

 

Exakt vad man lägger i begreppet värdeskapande kommunikation är en subjektiv bedömning, men alla har någon form av bevekelsegrund för att kommunicera. Värde kan lätt tolkas som att det alltid finns en monetär koppling, men så behöver det inte vara. Värdeskapande bör ses mer i termer av att man börjar på en nivå och förhoppningsvis genom sin kommunikation lyfter något till en högre nivå.

Ett exempel: Om en verksamhet är mån om sina medarbetare och genom en god internkommunikation ser till att vara inkluderande och hålla hög transparens skapar detta naturligtvis många värden. Den direkta effekten är att medarbetarna trivs och mår bättre på jobbet, vilket är ett värde i sig, men det medför sannolikt också lägre sjukfrånvaro och bättre effektivitet vilket går att sätta ett monetärt värde på. Dessutom tenderar goda arbetsplatser att dra till sig bättre kompetenser, ett annat värde som är svårt att kvantifiera monetärt.

Oavsett man kommunicerar för att sälja mer produkter, få in fler kunder, attrahera personal, samla in pengar eller vad det nu är för värde man vill skapa så är vår rekommendation att sträva efter en rak, tydlig och floskelfri kommunikation. Då ökar sannolikheten att budskapen når den relevanta målgruppen vilket är en förutsättning för att  skapa värden i längden.

/Mikael Zillén
Founding Partner & Senior Consultant
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen@boxcomm.se

 

 


Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: