Värdeskapande kommunikation i dåliga tider – det handlar om att bygga förtroende

Kommunikation, förtroende, IR, Investor Relations, Equity Story

Värdeskapande kommunikation i dåliga tider – det handlar om att bygga förtroende

Undersökningar har visat att värderingsgapet mellan börsbolag som bedriver ett bra kommunikationsarbete och de som gör ett dåligt jobb kan uppgå till så mycket som 25 procentenheter. Tyvärr är det ofta så att de bolag som har lägst förtroende är också de som skulle ha mest nytta av en premiumvärdering, då de oftare har behov av nytt kapital.

 

Det finns många vd:ar och styrelseledamöter som tror att det inte är någon mening att bedriva ett aktivt IR-arbete eftersom aktien ändå lever ett eget liv och fluktuerar med marknaden i övrigt. Detta gäller kanske särskilt när det råder stor turbulens på börserna, som de gör just nu.

 

De flesta som resonerar så tror att IR är någon typ av quick-fix som kan vara ett användbart verktyg att plocka fram vid enskilda tillfällen. Men som med många andra processer där man förväntar sig synliga resultat finns det inga genvägar utan för att skapa ett starkt förtroende för bolaget och dess ledning och i förlängningen en mer rättvisande värdering för aktien krävs en aktiv och öppen kommunikation över tid.

 

Att aktier tenderar att följa större trender i marknaden stämmer naturligtvis, men bolag med ett högt förtroende och ett bra IR-arbete har vanligtvis högre värderingar än bolag med dålig eller obefintlig IR, detta gäller i såväl uppåtgående som i fallande marknader.

 

Den turbulens vi har sett den senaste tiden lär nog fortsätta ett bra tag till. Att räntehöjningarna till slut skulle få stora effekter är ingen överraskning, för det är ju hela poängen med att strama åt likviditeten i marknaden. Men efter ett decennium med låga räntor tar det en stund att anpassa sig, så när det väl händer tas man på sängen ändå. Silicon Valley Bank (SVB) och Credit Suisse kanske bara var toppen på ett isberg som snart kommer att synliggöra större problem. Kriser tenderar ju att skaka fram både nya och gamla synder.

 

Den stora frågan är om detta påverkar huruvida den ekonomiska landningen blir hård i stället för mjuk eller något mitt emellan?  Efter en väldigt lång period när investerare i stort sett bara sett möjligheter letar man sedan en tid efter svagheter och brister. Kriget i Ukraina, inflation, störningar i leveranskedjan, ränteuppgångar och risken för en eventuell lågkonjunktur gör att många affärsmodeller ifrågasätts. Särskilt utsatta är bolag där intäkterna ligger en bit in i framtiden, vilket blir extra påtagligt för bolag som har behov av externt kapital i närtid. Det är nog ställt bortom allt tvivel att den kommunikation som fungerade igår inte fungerar lika bra idag.

 

Alla bolag drabbas mer eller mindre när riskpremien ökar, så några frågor de flesta kan ställa sig är:

 

  • Har vi en rättvisande värdering?
  • Förstår investerarna vår equity story?
  • Är våra övergripande budskap i linje med nuvarande verksamhet?
  • Hur stort finansiellt utrymme har vi idag och vad kan vi göra för att förlänga bolagets drift utan nytt kapital?
  • Kan vi besvara den kritiska frågan?
  • Får vi tillräckligt med uppmärksamhet?
  • Är dagens värdering ett problem?
  • Når vi ut med vår befintliga kommunikation?

 

Alla bolag har unika kommunikativa möjligheter och utmaningar som man kanske inte alltid ser själv. En början kan vara att ta in extern hjälp för att besvara frågorna ovan eller andra – så hör gärna av dig om du vill veta mer!

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */