Varför tjänar australiensiska IR-chefer mer än svenska?

Varför tjänar australiensiska IR-chefer mer än svenska?

Nu när vi som bäst håller på att förbereda årets IR-enkät är det extra intressant att läsa undersökningar som gjorts på andra marknader.

Vi fick nyligen ta del av AIRA’s (Australasian Investor Relations Association) årliga undersökning ”Investor relations remuneration & responsibilities study”. Årets undersökning var den sjunde i ordningen med syfte att bland annat ge börsbolag och IR-chefer möjlighet att jämföra lönenivåer, lyfta fram viktiga faktorer att ta hänsyn till vid rekrytering samt identifiera parametrar för styrning av inriktningen på IR-avdelningars arbete.

 

Man kan konstatera att lönenivåerna i denna del av världen överstiger de svenska, men varför det är så är svårt att veta med säkerhet. En anledning skulle kunna vara att i anglosaxiska länder läggs en större tonvikt på frågor som rör aktieägarvärden generellt.

Nedan följer några, enligt vår mening, intressanta slutsatser från rapporten:

 • Storleken har betydelse

Medianen för total årlig ersättning för IR-chefer, beräknat som bolagens totala lönekostnad exklusive bonusar, hamnade i intervallet 275 000 – 325 000 AUD, vilket var en uppgång med 50 000 AUD sedan 2011. Konverterat till svenska kronor och rensat för sociala avgifter motsvarar det en månadslön om ca. 170.000 – 200.000. För bolag med ett marknadsvärde mindre än 3 miljarder AUD låg lönenivåerna under medianvärdet.

 • Chefen har betydelse

Vem IR-chefen rapporterar till har en stor betydelse för ersättningens storlek. Medianen för de som rapporterar direkt till CFO och/eller VD var 325 000  – 375 000 AUD. Ungefär hälften av respondenterna rapporterar till CFO, en tredjedel till direkt till VD och resterande till kommunikationschef eller annan ledningsperson.

 • KPIs, med finansmarknadsfokus

De tre viktigaste Key Performance Indicators för investerarrelationerna under 2012 var:

 1. Kvalitén på relationerna med marknaden
 2. Att bolaget framställs korrekt i analysrapporter och media
 3. Distribution av korrekt information till marknaden vid rätt tidpunkt
 • Fem viktigaste attributen för en IR-chef
 1. Ha en grundmurad förståelse för bolagets strategi och verksamhet samt hur investerarkollektivets processer och behov ser ut
 2. Vara trovärdig och agera med integritet
 3. Vara en effektiv kommunikatör
 4. Ha starka band till såväl interna som externa intressenter
 5. Stor sifferkompetens och noggrannhet med data

Rapporten går att köpa i sin helhet från administration@aira.org.au eller om du har några undringar eller frågor kan du maila eller ringa oss så ska vi försöka svara så långt det går.

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */