Vi byter namn till Box Communications

Vi byter namn till Box Communications

Sedan starten 2010 har vår byrå hjälpt kunder med ett brett spektrum av kommunikationsfrågor; allt från positionering, budskapsplattformar, corporate stories, internkommunikation, gap-analyser, medierelationer, webbprojekt, kriskommunikation, medie- och presentationsträningar, förändringsprocesser och sociala medier et cetera.

Vi har naturligtvis även genomfört många uppdrag inom finansiell kommunikation och IR såsom kvartalsrapporter, årsredovisningar, perceptionsstudier, prospekt, börsnoteringsförberedelser och listbyten med mera.

Eftersom vi även fortsättningsvis kommer att hjälpa våra befintliga och nya kunder med att lösa breda kommunikationsutmaningar är det ett naturligt steg för oss att byta till ett namn som bättre speglar hela vårt erbjudande.

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: