Vilka frågor kommer Aktiespararna att driva på stämmorna i år?

Vilka frågor kommer Aktiespararna att driva på stämmorna i år?

Vi var på Aktiespararnas huvudkontor på Rådmansgatan i Stockholm i dag och lyssnade på Carl Roséns presentation av de kärnfrågor organisationen kommer att driva på vårens stämmor.

De tre huvudområdena är:

  • Styrelsens engagemang
  • Anti-korruption
  • Ersättningsprogram

Alla är viktiga och intressanta frågeställningar som dessutom kan sägas hänga ihop.

Styrelsens engagemang handlar om hur många uppdrag en styrelseledamot kan ha och fortfarande leverera den arbetsinsats som aktieägarna ska kunna förvänta sig. Detsamma gäller bolagets vd som inte bör sprida sin tid på alltför många uppdrag. Andra frågeställningar är huruvida styremedlemmarna är med och delar risken med övriga ägare genom eget aktieägande och om valberedningarna fungerar som de ska.

Att anti-korruptionsfrågor skulle hamna i blickfånget efter den senaste tidens händelser är inte speciellt konstigt. Fokus kommer att ligga på om det finns en policy för dessa frågor, är den offentlig, finns den på hemsidan och hur används den. Aktiespararna kommer att ta höjd för att detta inte är lika relevant för alla bolag utan kommer inrikta sig mot dem som kan anses vara högriskbolag, dvs verksamma inom vissa branscher eller geografiska områden.

Det tredje fokusområdet handlar om bolagens belöningsprogram. Där kommer man titta på om incitamentsprogrammen är breda eller smala, dvs om fler än ledande befattningshavare är inkluderade, samt hur detta har förändrat sig över en tre- och femårsperiod. Därutöver kommer man även se om vd och finanschefer erhåller kortsiktiga kontantersättningar, vilken man tycker bolagen ska avhålla sig ifrån. Däremot är man, av naturliga skäl, en varm förespråkare av att man har aktiesparrelaterade incitamentsprogram, så att man är med och tar risk i såväl upp- som nedgångar.

Alla dessa frågor känns relevanta och det är bra att Aktiespararna, även om det blir lite kantigt ibland, driver på bolagen. Detta blir extra viktigt om man betänker den bristande ägarstyrning som det sk ”ansiktslösa kapitalet” står för där man hellre röstar med fötterna och säljer sina aktier än gör sin röst hörd.

Är ni redo för dessa utmaningar?

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */