Vinnarintervju Roberto García Martínez, Eurobattery Minerals – Börs-vd:ar på Twitter 2022, NGM

börs-vd, kartläggning, sociala medier, digital kommunikation, twitter, digitalt ledarskap, Roberto García Martínez, Eurobattery Minerals

Vinnarintervju Roberto García Martínez, Eurobattery Minerals – Börs-vd:ar på Twitter 2022, NGM

Som traditionen bjuder avslutar vi vår årliga kartläggning och ranking av de twittrande börs-vd:ar med en vinnarintervju. Vi presenterar intervjuerna i de sex kategorier som ingår i kartläggningen; Large Cap, Mid Cap och Small Cap från Nasdaq Stockholms huvudlista, First North Growth Market, Nordic Growth Market (NGM) samt Spotlight Stock Market.

Ända sedan starten av Box Communications för dryga 12 år sedan, då den digitala transformationen ännu var i sin linda, har vi följt hur de nya digitala kanalerna påverkar börsbolagens kommunikation. Med lång bakgrund från finansbranschen, där information är hårdvaluta, var det vår övertygelse att när information börjar spridas allt snabbare till i stort sett alla intressenter samtidigt kommer börsbolag och dess vd:ar påverkas extra mycket. Den nya miljön innebär både risker och möjligheter, men möjligheterna väger över många gånger om.

 

De senaste åren har med all tydlighet visat att det digitala ledarskapet är viktigare än någonsin. Ett av huvudskälen till att vi gör denna kartläggning är vår övertygelse om att förr eller senare kommer detta att bli affärskritiskt. Även om vi inte är där än finns många datapunkter som visar att vi börjar närma oss. I takt med att allt fler vänjer sig med att kommunicera digitalt, oavsett det sker via ljud, bild, film eller text, så kommer trycket att öka på företag att inte bara vara digitala internt utan faktiskt inkorporera det i all kommunikation. Och för att få snabb intern acceptans och ett stort externt genomslag är det oerhört viktigt att ledningen visar vägen, och där är Twitter enligt vår mening den bästa kanalen.

 

Twitter är den digitala mötesplats där många av samhällets viktigaste aktörer möts i realtid, allt från politiken, media, investerare till bland annat näringsliv. För en börs-vd kan alla dessa aktörer vara viktiga för bolagets framgång.

 

Vi gör den här kartläggningen för att vi vill lyfta fram goda förebilder som förhoppnings vi kan inspirera andra att ta efter.

Vinnarintervjun (på engelska) med -Roberto García Martínez

 

1. What were the most positive aspects of being a tweeting CEO in 2022?

 

I always try to keep an open mind for new technology and new communication channels. No other network picks up on current topics as quickly as the Twitter community. Speaking of the Twitter community, I often get new impulses, relevant information, and unfiltered opinions on electromobility topics from it. This leaves me enriched on many levels. I learn new things every day.

 

 

2. Were there any negatives?

 

Time. Like any social network, Twitter needs attention. Sometimes I also get stuck on tweets and get lost in the hashtag jungle. 😉

 

 

3. Can you briefly tell us how you started with Twitter?

 

I started in 2020 with the mission to post about the electric revolution and the trends that go along with it. Today, I am delighted that this topic is no longer discussed only in niches, but also among the general public.

 

 

4. What are the most important audiences for you when you tweet?

 

I primarily address anyone interested in modern and responsible mining in the 21st century. In addition, I also share updates from Eurobattery Minerals, which should be of particular interest to investors and shareholders.

 

 

5. Many CEOs see the MAR regulations as an excuse for not communicating via Twitter; how does MAR affect your tweeting?

 

I don't see any influence from MAR regulations on my tweeting activities here. As long as you only talk about the things that the market is informed about, you are on the safe side.

 

 

6. We use Twitter as a starting point for our survey because we, like Elon Musk, believe it is the essential digital meeting place. But which other channels do you use, which ones work best, and what improvements do you hope Elon can implement if he eventually acquires Twitter?

 

I really enjoy using LinkedIn. The network offers good opportunities to network with key opinion leaders in the industry. I also like to write longer texts that go beyond 240 characters to provide even deeper insights into my business. Elon Musk, as far as I know, doesn't use LinkedIn, but he uses Twitter more heavily.  But I don't think he will buy it. Nevertheless, I would like to see free speech continue to be a high priority. (And maybe an edit button :D)

 

 

7. Finally, what are your top tips for a CEO considering starting to tweet?

 

Write about the topics that really interest you. Tweet about your passion and what drives you. In principle, it's the same as in the real world: Be yourself and be open for discourse - Twitter thrives on different perspectives. You can never go wrong with press releases, quarterly reports or newsletters. But in my opinion, it shouldn't just be about the company - after all, I tweet as a human being.

 

 

Om du har några frågor eller vill ha mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, Vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */