Vinnarintervju Tobias Sjögren, Starbreeze – Börs-vd:ar på Twitter, Small Cap

@tobiassjogren, Tobias SJögren, Börs-vd, Twitter, vinnare

Vinnarintervju Tobias Sjögren, Starbreeze – Börs-vd:ar på Twitter, Small Cap

Som traditionen bjuder avslutar vi vår årliga kartläggning och ranking av de twittrande börs-vd:ar med en vinnarintervju. Vi presenterar intervjuerna i de sex kategorier som ingår i kartläggningen; Large Cap, Mid Cap och Small Cap från Nasdaq Stockholms huvudlista, First North Growth Market, Nordic Growth Market (NGM) samt Spotlight Stock Market.

Ända sedan starten av Box Communications för dryga 12 år sedan, då den digitala transformationen ännu var i sin linda, har vi följt hur de nya digitala kanalerna påverkar börsbolagens kommunikation. Med lång bakgrund från finansbranschen, där information är hårdvaluta, var det vår övertygelse att när information börjar spridas allt snabbare till i stort sett alla intressenter samtidigt kommer börsbolag och dess vd:ar påverkas extra mycket. Den nya miljön innebär både risker och möjligheter, men möjligheterna väger över många gånger om.

 

De senaste åren har med all tydlighet visat att det digitala ledarskapet är viktigare än någonsin. Ett av huvudskälen till att vi gör denna kartläggning är vår övertygelse om att förr eller senare kommer detta att bli affärskritiskt. Även om vi inte är där än finns många datapunkter som visar att vi börjar närma oss. I takt med att allt fler vänjer sig med att kommunicera digitalt, oavsett det sker via ljud, bild, film eller text, så kommer trycket att öka på företag att inte bara vara digitala internt utan faktiskt inkorporera det i all kommunikation. Och för att få snabb intern acceptans och ett stort externt genomslag är det oerhört viktigt att ledningen visar vägen, och där är Twitter enligt vår mening den bästa kanalen.

 

Twitter är den digitala mötesplats där många av samhällets viktigaste aktörer möts i realtid, allt från politiken, media, investerare till bland annat näringsliv. För en börs-vd kan alla dessa aktörer vara viktiga för bolagets framgång.

 

Vi gör den här kartläggningen för att vi vill lyfta fram goda förebilder som förhoppnings vi kan inspirera andra att ta efter.

Vinnarintervjun - Tobias Sjögren

 

  1. Vad var de mest positiva aspekterna av att vara en twittrande vd 2022?

 

Det är ett snabbt och enkelt sätt för mig att få en bild av vad våra kunder tycker och tänker, även om långt från alla inte är på Twitter så kommer det leta sig dit på nått sätt om det är något vi gjort bra eller kan förbättra.

 

 

  1. Fanns det några negativa? 

 

Det är förstås ett känsligt forum så man får tänkta igenom vad och hur man kommunicerar.

 

 

  1. Kan du kort berätta om hur du kom i gång med Twitter?

 

Jag har varit läsare på Twitter länge men inte använt det så aktivt. Men då jag är i den branschen där vi har våra slutkonsumenter, de som spelar PAYDAY, på Twitter så är det en tacksam miljö att interagera direkt med dem i den mån det är rimligt så därför har jag börjat mer och mer och det är förstås en utmärkt kanal att nå de intresserade med företagsinformation.

 

 

  1. Vilka är de viktigaste målgrupperna för dig när du twittrar?

 

Först och främst våra spelare av PAYDAY och sen förstås de som är intresserade av bolaget vilket kan vara såväl finansiella aktörer som folk från spelindustrin.

 

 

  1. Många vd:ar ser regelverket MAR som en ursäkt till att inte kommunicera via Twitter, hur påverkar MAR ditt twittrande?

 

Om ens Twitter kommunikation ens ligger nära att vara i det gränslandet så tror jag man använder Twitter fel. Det är förstås något att tänka på och sålunda så re-tweetar jag vår officiella kommunikation eller så interagerar jag med folk där det antingen går att svara tydligt på frågor eller så använder jag det för att låta vårt community se att jag uppmärksammar dem och deras aktivitet.

Det är också ett bra sätt att uppmärksamma saker som händer i spelbranschen och hjälpa till att sprida den informationen bredare.

 

 

  1. Vi använder Twitter som utgångspunkt för vår kartläggning eftersom vi, precis som Elon Musk, anser att det är den viktigaste digitala mötesplatsen men vilka andra kanaler använder du och vilka fungerar bäst och vilka förbättringar hoppas du att Elon kan genomföra om han till slut förvärvar Twitter?

 

Jag gillar LinkedIn för jag vet att det nätverket och följare jag har där får ett brett genomslag när jag postar information där.
Man jag har inga tankar om Elon Musk eller hans potentiella ägande eller inflytande på Twitter. Som varje informationskanal så måste den förstås regleras samtidigt som den är fri och det är en svår balans och om Twitter, ägt av Mr Musk eller inte, fallerar i det framöver så kommer dess värde minska förstås.

 

 

  1. Slutligen vilka är dina bästa tips till en vd som funderar på att börja twittra?

 

Jag tycker man kan få vara lite lekfull ibland också, jag gillar att kommentera på vårt gamer communitiy aktiviteter med en GIF-animation då och då. Det behöver inte vara så strikt.

 

 

Om du har några frågor eller vill ha mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, Vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */