Think outside the Box #30 – Nyhetsinventera

Think outside the Box #30 – Nyhetsinventera

Att nyhetsinventera handlar inte om att fabricera nyheter utan om att identifiera intressanta existerande berättelser som man förbisett internt. För att nå ut till en bredare krets behöver man ett kontinuerligt flöde av nyheter. Det man själv anser vara intressant att förmedla kanske alltid uppfattas på samma sätt av informationsmottagaren. Det gäller därför att försöka se förbi de traditionella pressmeddelandena och leta efter berättelser på andra platser. Det kan exempelvis handla om medarbetare, samhällsengagemang eller intressanta samarbeten med kunder och leverantörer.

boxes

Även om mycket av arbetet med att nyhetsinventera handlar om att identifiera befintliga berättelser kan arbetet även leda till att hitta områden för intressant framtida kommunikation.  Det kan exempelvis handla om att hitta områden där ni kan genomföra enkäter där svaren kan vara intressanta för media. Eftersom man lätt blir hemmablind behövs det ofta utifrånperspektiv för att komma igång med nyhetsinventeringen, men en början kan vara att inkludera medarbetare i processens som normalt inte är delaktiga i kommunikationsarbetet.

Här har vi samlat 33 kommunikationsråd.

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */