Börs-vd:ar på Twitter, topplistorna 2019: Nasdaq Stockholm Mid Cap

Mid CAp, börs-vd, twitter, investor relations, box communications

Börs-vd:ar på Twitter, topplistorna 2019: Nasdaq Stockholm Mid Cap

I tisdags i förra veckan presenterade vi resultatet av vår årliga kartläggning av hur börsbolag och dess vd:ar använder sig av Twitter. Pressmeddelandet finns att läsa här. Det är sjätte året i rad som vi gör den här kartläggningen och en nyhet för i år är att vi har breddat underlaget till att, utöver bolag noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista, inkludera bolag på First North, NGM och Spotlight.

Varför gör vi denna kartläggning?

Enligt hypotesen om effektiva marknader så återspeglar det rådande marknadspriset på en aktie all tillgänglig information. Den tillgängliga informationen varierar dock från bolag till bolag, där större bolag generellt sett är mer genomlysta än mindre. De stora bolagen har sannolikt fler berättelser men kanske ännu viktigare fler som kan föra ut dessa till en bredare publik.

 

För i synnerhet mindre och medelstora bolag kan Twitter därför vara ett mycket bra verktyg för att skapa ett mer kontinuerligt informationsflöde i tillägg till regulatoriska pressmeddelanden och övrig information.

 

Nyckelorden här är kontinuerligt informationsflöde. Det räcker med andra ord inte att bara registrera ett konto och vidarebefordra redan publicerat material utan man måste skapa ett bredare narrativ för att göra någon skillnad.

 

Visst finns det vissa trösklar som man måste ta sig över eller hyvla ner, men det mesta kan dock enkelt överbryggas med rätt stöd, processer och hjälpmedel.

De goda exemplen i sex topplistor; Large Cap, Mid Cap, Small Cap, First North, NGM och Spotlight

Eftersom det är vår övertygelse att fler bolag och vd:ar skulle gynnas av en ökad närvaro på Twitter lyfter vi varje år fram de som vi ser som goda digitala förebilder. De som har tagit sig över eventuella trösklar.

 

Som tidigare år redovisar vi topp tre och övriga får dela på en fjärde plats. Precis som förra året rankar vi användarna baserat på en rad parametrar som vi stoppar in i vår egen subjektiva blackBOX-modell. Men nu över till årets lista för Mid Cap.

Sammanfattning Mid Cap

Antal bolag: 137

Antal bolag med Twitter: 67 (48,9%)

Antal vd:ar med Twitter: 18 (13,1%)

På en hedrande fjärdeplats, utan inbördes ordning:

 • Marcus Strömberg (@MGStromberg), AcadeMedia AB
 • Jesper Søgaard (@jespersoegaard), Better Collective A/S
 • Hermann Haraldsson (@HermannHaraldss), Boozt AB
 • Oscar Werner (@OscarWern), Sinch
 • Thomas Ekman (@thomasekman), Dustin Group AB
 • Vladislav Suglobov (@VSuglobov), G5 Entertainment AB
 • Robin Reed (@Robin__Reed), Gaming Innovation Group Inc.
 • Åke Bengtsson (@Ake_ben), Haldex AB
 • Lars Stugemo (@lsttwit), HiQ International AB
 • Staffan Dahlström (@StaffanDahlstro), HMS Networks AB
 • Stefan Skarin (@sskarin), I.A.R Systems Group AB
 • Jonas Hasselberg (@JonasHasselberg), Proact IT Group AB
 • Marcus Lindqvist (@MarcusLindqst), Qliro Group AB
 • Thomas Eldered (@ThomasEldered), Recipharm AB
 • Petter Stillström (@PetterStill), Traction AB
börs-vd, kartläggning, sociala medier, digital kommunikation, twitter, digitalt ledarskap, Investor Relations

Plats 3

Christian Fredriksson (@CFredrikson), Fingerprint Cards AB

Efter många tuffa kvartal och nedflyttning från Large- till Mid Cap verkar Christian och Fingerprint ha vänt på skutan. Vad som ligger i korten framöver, förutom en fingeravtryckssensor, får vi följa med spänning. Och följer man Christian kommer säkert få en del av svaret, men för att klättra på listan krävs lite mer berättande.

börs-vd, kartläggning, sociala medier, digital kommunikation, twitter, digitalt ledarskap, Investor Relations

Plats 2

Fredrik Gren (@fgrenambea), Ambea AB

Förra året var Fredrik vinnare i kategorin Mid Cap. Sedan dess har såväl frekvens som andel egna inlägg minskat markant. Detta kan naturligtvis ha att göra med förvärvet av Aleris, men för att inte riskera att åka ur toppen nästa år krävs nog en uppryckning.

börs-vd, kartläggning, sociala medier, digital kommunikation, twitter, digitalt ledarskap, Investor Relations
Och vinnaren är:

Klaus-Anders Nysteen (@klnysteen), Hoist Finance AB

Förra året utnämnde vi Klaus-Anders till ”Rookie of the year”, vilket då gav en andraplats. Vi skrev också att om han bara höll nivån skulle han utmana om förstaplatsen. Nu anser vi nog att Klaus-Anders höjt nivån ytterligare vilket gjorde detta till ett enkelt val. Om man får önska något till nästa år så kanske det skulle vara lite mer information av typen ”behind the scenes” från Hoist. ”Keep up the good work” och grattis säger vi.

 

 

 

 

 

Länkar till andra topplistor:

Large Cap

Small Cap

First North

NGM

Spotlight

 

Har du några frågor eller vill ha mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, Vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Gå gärna med i LinkedIn-gruppen Investor Relations Sweden för nyheter och informationsutbyte inom IR-området.

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */