Digital analfabetism, ett problem?

Digital analfabetism, ett problem?

Läser i Dagens Industris digitala satsning DI Digital att ”Åtta av tio styrelsemedlemmar saknar digital kompetens”, digital analfabetism förkroppsligad?

Att digital analfabetism i en förlängning kan vara förödande för en verksamhet, är något jag skrev om i ”Svenska bolag behöver fler digitala förebilder”. (Som även publicerades i Veckans Affärer då med den lite mer alarmerande titeln ”Börsbolagen går en Kodak-död till mötes om de inte tar den digitala omställningen på allvar”.)

Disruption
Alla branscher kommer inte att drabbas lika hårt eller snabbt, men få kommer undgå påverkan från digitaliseringen. Till skillnad mot tidigare teknikskiften kan digitaliseringen påverka en verksamhets alla förgreningar; från ledning till produktionen och ända ut kund. Att den teknologiska utvecklingen går fort är en sida av myntet, men det är framförallt de möjligheter som teknologin skapar i mötet med konsumenten där den stora revolutionen ligger. För konsumenten är inte den teknologiska plattformen avgörande utan användargränssnittet. Eller som Brian Solis skriver i boken X: The experience when business meets design, ”Digital first, a solution not a technological platform”.

 

Det är viktigt att styrelseledamöter och företagsledningar inser att gamla strukturer har begränsningar, och kanske framförallt att de själva är en del av den strukturen. Att tala om digitaliseringen som en hajp, som Annika Falkengren gjorde i förra veckan, riskerar bara att befästa gamla strukturer vilket kan lamslå en organisation. För när (inte om) nya konkurrenter dyker upp och utmanar de gamla strukturerna kan det gå fort och då kan det vara för sent att komma till självinsikt. Att jobba bort den digitala analfabetismen är ett arbete som borde dragit igång för länge sedan, men ännu finns tid för de flesta företag. Men då gäller det att såväl se som förstå problemen och alla organisationer har tydligen inte den kompetensen. Hur ser det ut hos er?

 

Fotnot: SEB har nominerat den digitala profilen Sara Öhrvall till styrelsen, så uppenbarligen finns det i alla fall några som anser att digitaliseringen kanske inte är en hajp inom banksektorn.

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */