Digital darwinism och ”levelized” kommunikation

Digital kommunikation, sociala medier

Digital darwinism och ”levelized” kommunikation

– en ”match made in heaven”?

Jag har tidigare skrivit om hur näringslivet i allt högre utsträckning påverkas av ”digital darwinism”, även om inte så många företag är medvetna om det än. Detta kan och kommer att innebära ett brutalt uppvaknande för många framöver.

Första gången jag hörde uttrycket var när jag läste en rapport av Brian Solis som hette ”The rise of Digital Darwinism and the fall of business as usual”. Han har beskrivit “digital darwinism” som när “technology and society are evolving faster than businesses can naturally adapt. This sets the stage for a new era of leadership; new generations of business models, charging behind a mantra of adapt or die.”

Digital_Darwinism
Ny teknik, oavsett det handlar om sociala medier, trådlöst, ”wearables” eller ”internet of things”, förändrar sättet människor kommunicerar, skapar kontakter och upptäcker nya saker. Styrkan i denna förändring kommer bara att öka. Denna ”nya” uppkopplade värld erbjuder både möjligheter och hot, men företagen måste anpassa sig. En modern organisation måste baseras på en vision och värderingar som adresserar denna nya miljö för att bland annat kunna hantera och förbättra kundupplevelsen, en livsviktig funktion för alla företag. Ett sätt att uppnå detta är genom ”levelized” kommunikation.

Jag skrev nyligen om hur vertikal kommunikation måste ersättas med ”levelized”. Vissa skulle hävda att en horisontell strategi är tillräckligt bra, men jag tror inte det. Vad är skillnaden kanske du undrar? Jag skulle säga att termen horisontell indikerar en envägskommunikation medan ”levelized” indikerar att alla parter är inkluderade och lika viktiga. Och jag tror att för att bli riktigt framgångsrik i en tid präglad av ”digital darwinism” måste man acceptera att även om ditt företag är en större enhet än de enskilda individerna som utgör din kundbas så kan, och kommer i större utsträckning, dessa som en sammanslagen grupp att kunna att hjälpa eller stjälpa ditt företag.

Vad är unikt?
När man läser hur många företag beskriver sina produkter eller tjänster är ordet unik inte unikt. Men om du istället tittar på de produkter och tjänster som du är omgiven av – hur många är av en karaktär att de inte kan ersättas med något annat?
Givetvis har vi alla olika preferenser inom många områden, både i vårt privatliv såväl som i Presentation2vårt professionella. Vissa människor kan bara inte leva utan sina Apple-produkter, men om man tog bort iPhone från marknaden skulle dessa människor hellre leva utan en smartphone än att köpa ett annat märke?
De potentiella skador den digitala omvandlingen, dvs övergången från ”business as usual” till ”digital darwinism”, kan tillfoga en organisation kan till viss del motverkas av att gå från vertikal till ”levelized” kommunikation.

Eftersom en stor del av den digitala omvandlingen drivs av den teknologiska utvecklingen är det nödvändigt att adressera och anpassa sig till tekniksprång, dock inte alla. För att bygga en adaptiv organisation är kommunikationen med omgivningen oerhört viktig, detta för att kunna identifiera och ta itu med de relevanta förändringarna.

Jag för min del är övertygad om att ”digital darwinism” är här, och frågan är hur er organisation kommer att klara av det. För att förstå hur ni kommer att påverkas måste ni öppna upp och ha en ständig dialog med er ”community” (kunder etc), med andra ord använda kraften i ”levelized” kommunikation. ”Levelized” kommunikation och ”digital darwinism” kan vara en ”match made in heaven” eller åtminstone i cyberrymden, vad tror du?

 

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */