Har vi fått en ny(gammal) vinstvarningspraxis?

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier

Har vi fått en ny(gammal) vinstvarningspraxis?

Efter Ericsson rapport igår måste man fråga sig om det nu finns en ny vinstvarningspraxis.

Den 1 juli förra året tog Stockholmsbörsen bort den så kallade vinstvarningsklausulen, paragraf 3.3.2 ”Oväntad och väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning”. Vinstvarningsklausulen fanns till för att även bolag som inte lämnar några prognoser skulle tvingas berätta för marknaden om resultatet avvek för mycket från den bedömning en ”förnuftig investerare” skulle gjort. Den var med andra ord ganska luddig och blev därför i stort sett verkningslös. Detta blev extra tydligt när ett av börsens mest analyserade bolag, Ericsson, trots en extremt stor avvikelse från prognoser inte vinstvarnade. Detta skapade i realiteten en praxis som andra bolag, som kanske också borde vinstvarnat, kunde luta sig mot.

redcard

För att förenkla (?) togs den paragrafen bort och ersattes istället av generalklausulen som lyder: ”Bolaget ska så snart som möjligt offentliggöra information om beslut eller andra händelser och omständigheter som är av kurspåverkande natur. Med kurspåverkande natur avses i dessa regler information som i enlighet med nationell lagstiftning rimligen kan förväntas påverka priset på bolagets värdepapper”.

Det innebär att även med det ”nya” regelverket är frågan om man ska vinstvarna eller inte fortfarande en subjektiv bedömningsfråga. Efter gårdagens Ericssonrapport kan man undra om vi någonsin kommer att se några vinstvarningar med generalklausulen som grund. Ericssons rapport var långt under marknadens förväntningar, vilket återspeglades i att aktien handlades ner drygt 6 procent, eller motsvarande drygt 17 miljarder i förlorat börsvärde. En mycket kraftig rörelse för ett Large Cap-bolag som Ericsson.

Det är möjligt att den regelförändring Stockholmsbörsen genomförde förra året aldrig hade som syfte att skapa ett tydligare regelverk kring vinstvarningar, men oavsett bevekelsegrund är frågan om inte Ericsson återigen har skapat en vinstvarningspraxis, som alla andra bolag kan luta sig mot. Det kan bara Stockholmsbörsen svara på, men vad tror du?

 

Tidigare inlägg om vinstvarningar: Vinstvarningar, generalklausulen och förväntansbilden

/Mikael Zillén
Founding Partner & Senior Consultant
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen@boxcomm.se

 boxes

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: