Vinstvarningar, generalklausulen och förväntansbilden

Vinstvarningar, generalklausulen och förväntansbilden

Annika Poutiainen berättade vid vårt seminarium den 21 maj att börsen kommit fram till att den luddiga paragrafen 3.3.2 ”Oväntad och väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning” kommer att tas bort. Det innebär att det istället blir generalklausulen som kommer att gälla när det handlar om dessa ”oväntade och väsentliga förändringar”. Generalklausulen lyder: ”Bolaget ska så snart som möjligt offentliggöra information om beslut eller andra händelser och omständigheter som är av kurspåverkande natur. Med kurspåverkande natur avses i dessa regler information som i enlighet med nationell lagstiftning rimligen kan förväntas påverka priset på bolagets värdepapper.”

 

redcardDet innebär att bolagen nu inte längre behöver fundera över vilken bedömning en ”förnuftig investerare” har gjort över den finansiella utvecklingen. Däremot krävs en vinstvarning om man förväntar sig att avvikelsen är av kurspåverkande natur.

Innebär detta att man går från ett tolkningsproblem till ett annat?

Tidigare kunde man kanske luta sig mot att den förnuftige investeraren, givet den information som kommunicerats, borde ha förstått hur verksamheten utvecklats; en ganska subjektiv bedömning och svår att föra i bevis att det skulle förhålla sig på annat sätt. Med generalklausulen som grund, är det den förväntade aktiekursutvecklingen som blir vägledande. Det finns med andra ord risk för att bolagens kommunikation vid större kursrörelser i samband med rapporttillfällen kommer att ifrågasättas. Hur aktiemarknaden tar emot och tolkar siffrorna påverkar vanligen aktiekursen, vilket kan utgöra ett tydligt bevis för att någon form av förhandsbesked borde ha offentliggjorts. Att detta kommer öka kraven på bolagen att förstå marknadens förväntansbild är en av många intressanta aspekter. Andra aspekter kan vara hur börsen kommer att agera vid stora avvikelser eller om vi kommer att se fler bolag lämna prognoser framöver?

Läs också gärna: Välkommet beslut från Börsen – från seminarium 21 maj

Eller se Mikael Zillén berätta om detta på EFN TV: “Reglerna för vinstvarningar ska bli klarare”

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: