Hur ser planerna ut för 2018?

Hur ser planerna ut för 2018?

Om framtiden vet vi just ingenting, det gäller inte minst hur aktiemarknaden kommer att utvecklas framöver. Men just därför att det bra att planera för det man kan påverka, för en sak är säker om man inte planerar för förändring kommer ingenting att ske.

 

Att det är viktigt att skilja på ett bolags underliggande verksamhet och dess aktie skrev jag om nyligen. Det är lätt att glömma detta och därför blir alltför ofta arbetet med investerarrelationer reaktivt istället för proaktivt. Att trumma in budskap tar tid, och finns det dessutom ett misstroende vid utgångspunkten kan det ta väldigt lång tid. Men det enda man kan göra är att utgå ifrån sin egen tro om framtiden, skapa en egen berättelse som man sedan måste vara beredd att leva med för en lång tid framöver.

 

 

Många är de missförstådda

 

Investerare är ofta rationella, men också cyniker med ett elefantminne. Gamla sanningar tenderar att hänga kvar alldeles för länge, och att ändra detta kräver lång och ihärdig kommunikation. De rör sig dessutom ofta i flock; man kan vara världsbäst ena dan och helt passé nästa. Därför kan en IR-plan med en budskaps-batteri vara ett mycket användbart verktyg att falla tillbaka på när investerarkollektivet inte längre lyssnar på ens berättelse och osäkerheten sätter in.

 

Planen för det årliga arbetet med investerarrelationer bör innehålla såväl kort- som långsiktiga mål och aktiviteter. Målen kan till exempel vara att öka/minska det utländska ägandet, få fler investerare av ett visst slag eller uppnå bättre analytikerbevakning. Utifrån målen utformar man sedan strategi och aktivitetsplan. Aktiviteter kan innehålla vilka investerare ni ska träffa, vilka investmentbanker eller fristående aktörer ni ska åka på roadshows med, vilka invest­mentbanker ni ska bearbeta för att de ska ta upp analysbevakningen av ert bolag, vilka konferenser ni ska delta i och så vidare. Men glöm inte budskapen.

 

 

Yes är drygt…

 

Hur många gånger kan man upprepa samma budskap. Ja, svaret på det är väl tills de sitter, ”and then some”.

 

Att orka trumma in sina budskap kan kännas som ett onödigt råd, men det är genom ständig repetition som man kan lyckas vrida sin kommunikation rätt. Det viktiga är att sätta ner foten och bestämma sig för vad man vill nå ut med, sen får man leva med dessa budskap tills de sitter eller att förutsättningarna förändras.

 

 

Så hur ser er plan ut för 2018?

 

Att sätta sina budskap kräver tid och planering. De är många som ska säga sitt, intressentanalys kanske bör genomföras för att skapa ett relevant beslutsunderlag och sen måste budskapen till investerarkollektivet vara i samklang med bolagets övergripande budskap. Att ha en IR-plan är naturligtvis bra, men utan genomtänkta budskap är risken att den inte kommer att leverera några synbara resultat. Och det är väl ändå syftet. Så har ni klart för er hur er plan för 2018 ser ut?

 

 

 

/Mikael Zillén, Grundare & Seniorkonsult 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */