Investor Relations är en nyckel till framgång!

Investor Relations, IR, IR-råd, investerarrelationer, kommunikation, visibilitet

Investor Relations är en nyckel till framgång!

Under de dryga 15 år som jag har hjälpt bolag med investerarrelationer har det från tid till annan kommit undersökningar som alla visar att ett väl utfört, eller ”bra”, IR-arbete betalar sig genom högre värdering. Något som i förlängningen leder till lägre kapitalkostnader. Detta resultat är inte revolutionerande; det bekräftar att kvalitet oftast belönas med ett premium.

 

I de flesta fall baseras dessa undersökningar på svar från analytiker och förvaltare och har i vissa fall funnit att värderingsspannet mellan ”bra” och ”dålig” IR kan uppgå till så mycket som 30 procentenheter.

 

Exakt vad som ligger i begreppet ”bra” IR är sällan definierat, men en sak är säker det är ett arbete som inte går att hasta fram utan måste vara ett långsiktigt åtagande. Det finns få aktiviteter där talesättet att ”det är ett maraton och inte ett sprintlopp” passar in bättre.

 

 

Värderingsgapet och dess påverkan

 

Även om det är omöjligt att ange hur de exakta procentsatserna för värderingsgapet mellan ”bra” och ”dålig” IR ser ut så visar alla undersökningar att gapet finns där. Den slutsatsen är inte heller särskilt förvånande utan man kan rent intuitivt förstå att det är så det ser ut. Frågan är dock vad som anses vara ett bra IR-arbete?

 

De flesta undersökningar som gjorts har fokuserat på större bolag, vilket är fullständigt logiskt då det finns ett tillräckligt stort antal potentiella respondenter bland analytiker och investerare för att få fram ett relevant sifferunderlag.

 

Samtidigt skulle jag hävda att genomslaget för bra ”IR” är långt mycket större ju längre ner man kommer ner i listorna. Där är ofta kapitalbehoven större och värdet av ett bra förtroende i en kapitalanskaffningsprocess kan vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs. Det finns nog många bolag som önskar att värderingen legat lite högre när man gått in i en emissionsprocess. Så även om man inte kan nå högst upp i värderingsintervallet är varje procentenhet mycket värd.

 

 

Vad är bra IR?

 

Oavsett om det handlar om ett Large Cap, ett Micro Cap eller något där emellan så är det visibilitet, intresse och kunskap som över tid driver värderingen, och minskar kapitalkostnaden.

 

Det vill säga det intresse och kunskap som investerarkollektivet och andra bärare av information har om frågor som ledningens förmåga, produkter, marknad, FoU, konkurrenter, tillväxtpotential, påverkan av makrotrender med mera.

 

På ett övergripande plan kan man nog definiera vad som krävs för att uppnå bra IR.

 

Det handlar till exempel om:

 

  • Tydlighet, öppenhet och transparens
  • Tillgänglighet och att ge snabba svar
  • Konsekvent och engagerad ledning
  • Kunskap om bolag och bransch
  • Klara budskap i rapporter, PM och presentationer
  • Förståelse för målgruppen och deras uppfattning om er
  • Mätbara och tydliga mål

 

Det här inte raketforskning men det krävs att man orkar leverera under lång tid. Det kan vara nog så svårt för större bolag med stora IR- och kommunikationsavdelningar, men det handlar om prioriteringar. Om man skapar en bra grundstruktur och sen ser till att avsätta lite tid varje dag så kommer man snart märka stor skillnad.

 

 

Tänk FOMO

 

Även om noteringsfönstret varit stängt det senaste året så har antalet börsnoterade bolag ökat kraftigt sett ur ett flerårsperspektiv. Samtidigt som det blivit svårare att erhålla analytikertäckning utan att betala för sig. Lägg där till att den decimerade mäklarkåren till ganska stor utsträckning är hindrad från att prata om bolag som den egna firman inte täcker.

 

Med mängder av investeringsalternativ och ett investerarkollektiv med begränsad kunskap om de flesta bolagen är det upp till var och en att försöka skapa intresse.

 

Även om man har en bra story och grundbudskap som håller en hygglig kvalitet kan informationstillfällena mellan kvartalsrapporterna vara få och då blir det svårt att skapa att skapa intresse eller för den delen FOMO, fear of missing out. Då gäller det att vara lite kreativ och skapa ett eget nyhetsflöde. Man måste se det som ett långsiktigt projekt och bygga sin investerarbas från grunden och växla upp över tid. Att vara tydlig med var man står, vart man är på väg och dessutom lyckas förmedla detta till tillräckligt många.

 

 

Strategier för effektivt IR-arbete

 

Alla bolag står inför olika utmaningar, stora och välkända bolag måste vara restriktiva med sin tid medan mindre bolag har mycket tid men få intresserade. Att vara tydliga, öppna och transparenta innebär därför olika saker och ger olika resultat. Det mesta av litteraturen som finns angående att bygga en Investor Relations-funktion handlar om bolag där analytikertäckning tas för given och tillgången till institutionellt kapital är stor.

 

Om man är ett mindre bolag och kan leverera på alla de punkter som nämndes ovan är oftast problemet att man inte når ut med sin berättelse. Och då krävs ett eget agerande som jag har skrivit om många gånger, bland annat i ”Ökenvandring på börsens bakgård – där nästan ingen hör vad ni säger”.

 

För de bolag som känner att man syns för lite och att man inte når ut med sin berättelse finns det med andra ord ett arbete att göra. För investerarna finns där, men det handlar om utbud och efterfrågan. Utbudet är stort och syns man inte är det svårt att ta del av efterfrågan.

 

Steget behöver kanske inte vara så långt, men för att underlätta arbetet och ta fram en realistisk handlingsplan kan det vara bra att inleda med en GAP-analys. Då skapas en förståelse över hur mycket resurser som kommer att krävas på lång sikt för att nå ut och kanske uppnå den rättvisa värdering som ni anser är korrekt.

 

Hör gärna av er om ni funderar på hur ni kan ta er kommunikation till en ny nivå.

 

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */