Kom igång med sociala medier

Kom igång med sociala medier

Jag skrev tidigare om att utvecklingen för sociala medier ur ett IR-perspektiv stått och stampat bland svenska börsbolag det senaste året. Detta är onekligen synd eftersom dessa kanaler skapar helt nya möjligheter att kommunicera med såväl befintliga som potentiella aktieägare samt med andra intressenter. Värt att komma ihåg är att dessa aktiviteter dessutom förbättrar bolagens sökmotoroptimering.

Oavsett om man är ett mindre eller större bolag finns det stora fördelar med att börja använda sociala medier. Det är kanske lättast att ta till sig fördelarna för mindre bolag som många gånger har en bra story att berätta men ingen eller väldigt få som lyssnar. Då är sociala medier ett bra sätt att sprida sitt budskap för att därigenom öka kunskap och intresse för bolaget. Men även för riktigt stora bolag kan användandet av sociala medier driva trafik och öka intresset. Ett bra exempel på detta är Dell som genom att aktivt börja använda Twitter, lägga upp presentationer på slideShare, videos på YouTube mm på två kvartal ökat sin potentiella läsarkrets från 1,5 miljoner till 12 miljoner personer. Detta kan man läsa om i ett mycket bra blogginlägg skrivet av kanadensiska Q4 Web Systems.

Det är klart att de flesta bolag inte har samma resurser att tillgå som Dell, men ett bra sätt att komma igång med sociala medier är att utnyttja redan befintligt material; det kräver inga större resurser eller åtaganden.

De kanaler som är lättast att komma igång med är SlideShare, YouTube och Twitter.

SlideShare
Genom att ladda upp presentationer till slideShare ökar såväl möjligheten som sannolikheten att fler kommer ta del av dessa. En annan fördel med presentationer på SlideShare är att man kan bädda in dessa via en plug-in på sin egen hemsida och på så sätt göra rapporter och presentationer mer aptitliga för besökare. Via SlideShare-kanalen kan man se hur många som läser de uppladdade presentationerna samt att det ger intresserade läsare möjligheten att prenumerera på/följa bolagets inlägg.

Youtube
Om man har videomaterial kan man lätt skapa en YouTube-kanal där man lägger upp sitt rörliga material. Även YouTube går att bädda in på den egna webbplatsen. Från den inbäddade kanalen kan besökarna klicka sig vidare till den riktiga YouTube-kanalen eller prenumerera på kanalen direkt från bolagets hemsida.

Twitter
Via Twitter kan man uppmärksamma investerare med flera om redan publicerad information, som exempelvis länkar till kvartalsrapporter eller pressmeddelanden, och på så vis öka spridningen och sökbarheten för dessa nyheter. Dessutom kan man påminna om tidpunkter för kommande händelser som rapporter och telefonkonferenser mm. För att få riktigt genomslag är det naturligtvis bättre att proaktivt skapa intressanta inlägg, men bara genom att använda befintligt material bör de flesta bolag kunna skapa ett tillräcklig Twitter-flöde för att komma igång.

Genom att börja pröva sociala medier i liten skala med befintligt material får man en bra väg in med begränsade insatser. När man väl bemästrar dessa kanaler är det sedan mycket lättare att ta nästa steg för att ytterligare driva intresse och trafik.

En amerikansk studie som publicerades igår visar att användandet av sociala medier bland finansproffs ökar markant. Även om utvecklingen i Sverige inte kommit lika långt brukar företeelser på andra sidan Atlanten ha en tendens att sprida sig hit. Då är det viktigt att vara väl förberedd och med åtminstone ena foten på banan, eller vad tycker du?

/Mikael Zillén
Grundare & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */