Outlook över kommunikationsåret 2024; Krig, inflation, valår och AI, så klart

Strategisk kommunikation, Investor Relations, Medierelationer, Content marketing, möten & events, Film & foto

Outlook över kommunikationsåret 2024; Krig, inflation, valår och AI, så klart

När vi nu nyligen har lagt 2023 till handlingarna och 2024 precis har tagit sina första stapplande steg är det återigen dags för vår årliga spaning om det kommande kommunikationsåret.

 

Att sia om framtiden är alltid vanskligt, vilket inte minst de senaste årens prognoser om utvecklingen för inflation, räntor och geopolitik alla är tydliga tecken på. Att prognoser faller platt beror ju på att det är lätt att extrapolera en existerande trend in i framtiden, men desto svårare att se trendbrott.

 

De senaste åren har verkligen bjudit på många överraskningar, och 2024 ser inte ut att bli något undantag.

 

Det geopolitiska läget är ju som alla vet, inte minst efter Folk och Försvars Rikskonferens 2024, otroligt allvarligt. Rysslands anfallskrig mot Ukraina ser ju ut att kunna fortsätta under lång tid, även om det har hamnat lite i skuggan av den pågående konflikten i mellanöstern efter Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Där finns risker för att konflikten eskalerar, inte minst med tanke på att huthirebellernas beskjuter fraktfartyg i Röda havet, med Irans goda minne, och att Storbritannien och USA svarat på dessa attacker. Som om inte det räcker så har Iran och Pakistan börjat skjuta på varandra och i bakgrunden finns hela tiden risken för att Kina ger sig på Taiwan.

 

I tillägg till detta så är det ju ett valår som i allra högsta grad kan påverka det geopolitiska läget. Det amerikanska presidentvalet kommer sannolikt att vara långt viktigare än EU-valet. Just nu lutar det åt ett re-match mellan Biden och Trump, två kandidater som är till åren komna och inte särskilt populära. Få tror att någon kan rubba Trumps försprång i primärvalen och för att demokraterna ska få en annan presidentkandidat krävs att Biden kliver åt sidan. Detta har samtidigt öppnat fältet för en eventuell oberoende tredje kandidat. USA har betydande inhemska problem som sannolikt gör att oavsett vilken kandidat som vinner lär landet rikta blickarna mer inåt än utåt, vilket även fortsättningsvis kommer att öppna fältet för onda krafter.

 

När det kommer till finansmarknaderna så, baserat på det jag skrev ovan, finns det en överhängande risk för ett ganska turbulent år även där. Marknaderna har redan prisat in en mjuklandning i USA, med tillhörande räntesänkningar, vilket går på tvärs med vad de flesta centralbanker säger. Eller i alla fall hur snabbt och hur många sänkningar det blir.

 

För ett år sedan var ChatGPT en relativt ny företeelse som under året blev det något som i stort sett alla känner till. Detta ledde till att diskussionen om AI:s för- och nackdelar tog rejäl fart och fortsatte sedan med full kraft under året. Det är naturligtvis en viktig diskussion, men samtidigt fortsätter utvecklingen i oförminskad styrka och för den enskilde individen och företaget gäller det att gilla läget och hänga med i utvecklingen. Missar man den produktivitetsutveckling detta kan föra med sig riskerar man att ohjälpligt hamna i kölvattnet på konkurrenterna.

 

Ovan nämnda händelser och företeelser är ju bara några få av de saker vi kommer att behöva navigera oss igenom under kommunikationsåret 2024. Nedan följer en liten spaning om några av de kommunikativa utmaningar och möjligheter som företag och organisationer kan tänkas möta under det nya året, samt några tips om vad att tänka på. Som vanligt utgår vi ifrån Box Communications affärsområden.

 

 

strategisk kommunikation, Almedalen, kris, Managementkommunikation, managementprofilering
STRATEGISK KOMMUNIKATION

 

Den egna vägen är den bästa vägen. Trender kommer och går men den egna verksamheten består, och utvecklas, skulle man också kunna säga. Alla bolag vill ju sticka ut när det kommer till det erbjudande man har, oavsett det gäller tjänster eller produkter. I slutänden är det ju där man vill skilja sig från mängden.

 

På senare år har mycket av den övergripande och strategiska kommunikation handlat om att inte sticka ut. Det har handlat om att både hamna rätt i det som kallas ”kulturkriget” och när det kommer till initiativ inom ESG-området. Redan i förra årets spaning såg vi tendenser att mycket talade för att det förhållningssättet snart skulle kosta mer än det smakade.

 

Vi har länge lyft fram autenticitet som en vinnande ingrediens i den externa kommunikationen, och det gäller ännu mer nu än tidigare. Tyvärr går mycket av autenticiteten förlorad i samma ögonblick som kommunikationen ska finslipas och kalibreras, det är då det riskerar att bli likriktat, generiskt och tråkigt.

 

Ta det här med ESG. Ett tag verkade det nästan som att ESG var det viktigaste verksamhetsområdet för börsnoterade bolag, till och med viktigare än kärnverksamheten. Nu har många av aktiemarknadens aktörer börjat nyktra till och har insett de växande problemen med greenwashing, bristen på konkreta åtgärder och svårigheterna att mäta och följa upp utfall. Den regulatoriska rapporteringen är vad den är, men i övrigt gäller det att våga gå en egen väg. Det är viktigt att ESG-kommunikation bygger på ärlighet, transparens och konkreta handlingar för att vara effektiv och bygga förtroende hos investerare och samhället.

 

Ett viktigt område för alla organisationer är hur man kan dra nytta av den snabbat utvecklingen inom AI, detta gäller naturligtvis även inom kommunikation. AI kan till exempel analysera stora mängder data från olika källor, inklusive sociala medier, nyhetsartiklar och opinionsundersökningar, för att identifiera trender, sentiment och viktiga ämnen som är relevanta för företaget. Eller så kan AI analysera användardata som sen kan användas till att skräddarsy olika budskap för att öka träffsäkerheten gentemot olika målgrupper. Att AI är användbart står utom allt tvivel, det viktigaste är att försöka hänga med i den snabba utveckling som sker annars riskerar man som person eller företag att hamna i kölvattnet på konkurrenterna.

 

 

 

Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier

 

INVESTOR RELATIONS

 

Kampen mellan tjuren och björnen kommer att fortsätta även i år. Efter den otroligt starka avslutningen på 2023 får man nog säga att det just nu ser ut som att tjuren leder på poäng.

 

Federal Reserve har utropats till segrare i kampen mot inflationen, och marknaderna räknar nu med ett antal sänkningar under 2024 och att den mjuklandning alla hoppats på kommer att bli verklighet. Vad kan gå fel?

 

Börsturbulens, höga räntor och geopolitisk oro är ingen ideal miljö för börsnoteringar eller för bolag som behöver ta in pengar. Det noteringsfönster som varit stängt ett tag lär nog förbli så åtminstone under året första hälft. För bolag som behöver gå till marknaden och aktieägaren för att be om mer pengar lär inte 2024 innebära några större lättnader. Redan under 2023 såg vi ett stort antal rekonstruktioner och konkurser, de lär komma fler.

 

Många av de emissioner vi sett under den senaste tiden har varit av karaktären att ta aktieägarna som gisslan. För att blidka garanter och ”tvinga” in befintliga aktieägare i emissionerna sätts så låga kurser att många har svårt att stå utanför. I tillägg till stor utspädning försvinner även stora delar av emissionslikviden, det vill säga aktieägarnas pengar, i arvoden till att rådgivare och garanter på vägen. Och visst för somliga bolag är detta den enda möjligheten, men man tycker att i dessa digitaliseringstider borde det gå att skapa bättre lösningar som driver ner kostnaderna och gynnar småspararna.

 

En mycket viktig aspekt när man går in i en emission är hur stort förtroende man har på marknaden. Förtroende bygger man över tid genom att hålla ett jämt flöde av information paketerat på ett sätt som gör det begripligt för mottagaren.

 

Att kunna skapa eget material och paketera en egen berättelse blir därmed ännu viktigare 2024. Vad är essensen i bolagets potential och hur kan detta beskrivas på ett begripligt och aptitligt sätt? Hemsidan och sociala kanaler erbjuder stora möjligheter till kommunikation. Allt från bloggar, intervjuer på film eller i text till större och längre filmer kan fungera – mixen är viktig.

 

 

Digital Kommunikation, sociala medier, analys, datadriven, digitalt ledarskap
SOCIALA MEDIER & CONTENT MARKETING

 

Trender inom sociala medier kan ändras snabbt, samtidigt finns det en hel del saker som består.

 

Ett ökat fokus på autenticitet är något vi har pratat om i flera år, och det kommer att bestå. Företag bör sträva efter äkthet och transparens i sitt innehåll och sin kommunikation för att bygga förtroende bland kunder och följare. Även om de stora plattformarna fortsätter att dominera kommer fler nischade plattformar och smalare online-communities att uppstå för specifika målgrupper, det gäller att hålla koll på detta.

 

Video kommer fortsätta att dominera sociala medier även under 2024, inkluderat korta klipp, livestreams och interaktiva videor. Som jag skrev ovan kommer användandet av AI för att för att samla in och analysera data hjälpa till att förstå målgruppernas preferenser och beteenden i syfte att skapa ett mer personligt och målgruppsanpassat innehåll.

 

Podcasting och ljudinnehåll kommer att fortsätta att växa som en effektiv kommunikationskanal för företag. Jag tror fler skulle kunna ha stor nytta att jobba med podcasts, om inte annat som ett insteg till att börja arbeta med rörligt material. Det är lättare att få ledning och medarbetare att börja tala i en mikrofon än att direkt gå till att agera framför kamera.

 

Glöm inte heller bloggen eller vloggen. Jag ser den som en oljetanker som sakta men säkert fortsätter framåt, oavsett åt vilket håll vindarna blåser. Det är en långsiktig investering som bland annat bygger auktoritet och expertis, driver organisk trafik, engagerar era målgrupper, är content för andra kanaler och mer därtill.

 

En kanal som ligger mig varmt om hjärtat är X, det vill säga tidigare Twitter. Jag tycker fortfarande att det är den bästa kanalen för snabb informationsspridning och inhämtning samt ger tillfälle till intressanta dialoger. Även om kanalen snabbt har dömts ut i Sverige tycker jag att vd:ar och andra personer i ledande positioner borde bli aktiva och våga vara filterlösa som Elon Musk. Det är autencitet på steroider!

 

 

 

Content marketing, bloggar, nyhetsbrev, podcast, nyhetsbrev
FILM & FOTO

 

Det som växer snabbast inom kommunikation är rörligt material, och det lär fortsätta 2024.

 

Det är ju bara att titta på hur populära TikTok, YouTube och Instagram är för att inse detta. Men man får inte heller glömma den bildburna kommunikationen, även den är oerhört viktig i den kommunikativa mixen.

 

I takt med att kamerorna på smartphones blivit bättre och bättre så har möjligheterna att skapa egenproducerat material ökat. Detta har naturligtvis skapat enormt goda förutsättningar för alla att fylla bildbanken med nytt och uppdaterat material. Det är naturligtvis bra, men man får inte glömma att mängd och kvalitet inte är samma sak.

 

Emellanåt kan man behöva professionell hjälp för att ta de där viktiga bilderna av personer och produkter som kanske ska hjälpa till att bära en nyhet. Eller så kanske man behöver hjälp att spela in manusbundna filmer som sticker ut från mängden. Men man kommer inte ifrån att det egenproducerade materialet är av största vikt för att skapa en kontinuerlig ström av input till en livskraftig content-strategi.

 

Dessutom är det, som vi nämnde ovan, viktigt med autenticitet och då gör det ingenting om filmerna man spelar inte är perfekta, men de måste naturligtvis hålla en viss verkshöjd för att inte dra ner helhetsintrycket.

 

Genom att blanda film och foto, både egenproducerad och professionell, kan man beskriva olika delar av sin verksamhet. Man kan på ett bättre sätt använda sig av korta filmsekvenser för att beskriva olika delar av företaget, exempelvis skulle det kunna handla om en equity story beskriven i ett intervjuformat med spännande klipp från olika verksamhetsdelar. Eller varför inte skapa en Vlogg i stället för ett nyhetsbrev där månadens viktigaste händelser summeras.

 

Film har förmågan att förflytta perception och lyfta fram personer och verksamheten på ett helt nytt sätt. Och kan därför utgöra en viktig del i att skapa närmare relationer med olika intressenter. Att göra en lite mer påkostad filmproduktion stärker inte bara det externa varumärket utan kan bygga den interna stoltheten och kulturen. Kring detta har vi tänkt till lite extra mycket – hör av er om ni vill veta mer!

 

 

Kundevent, produktlanseringar, Mässor, Konferenser, seminarium, Kick off
MÖTEN & EVENTS

 

Efter pandemi-åren, när all mötesverksamhet stod still, så började saker och ting normaliseras under 2023.  Många förväntade sig nog ändå att 2023 skulle bli året som det uppdämda mötesbehovet skulle återställas helt och fullt. Men så blev det inte riktigt.

 

Om man tittar på den nyligen genomförda CES-mässan, en av världens största och mest inflytelserika teknikmässor, så kom inte årets mässa upp till de siffror som gällde innan pandemin. Besöksantalet till årets event hamnade drygt 20 procent lägre än mässan som genomfördes i januari 2020, innan pandemin hade blommat ut.

 

Anledningen till att det inte återgått till tidigare nivåer finns det säkert flera förklaringar till. Dels har resemönster förändrats men kanske framför allt har inflation, räntenivåer och andra ekonomiska faktorer gjort att såväl utställare som besökare håller hårdare i plånboken.

 

Ekonomin gör det därför extra viktigt att prioritera och göra rätt saker.

 

Så oavsett vilken typ av event eller möten man planerar att genomföra är förberedelser A och O. Vad är syftet med ert möte, event, mässa eller fest. Vad är det egentligen ni vill kommunicera? Ett evenemang eller möte kan se väldigt olika ut.

 

För att säkerställa att investeringen i ett event får en så hög ROI som möjligt kan en idé vara att ta hjälp av någon som kan lotsa er igenom hela processen. Genom att anlita en projektledare som ser till att allt från tema, koncept, deltagarhantering (inbjudningar, anmälningar, registrering), innehåll, app/webbproduktion, trycksaksproduktion, teknik till utförande och utvärdering flyter på och genomsyras av det ni vill kommunicera.

 

Vem bättre att kontakta än Camilla Törnquist som är ansvarig för vårt affärsområde Möten & Events. Camilla har svar på alla dina frågor och inte minst så har hon själv varit i gång och styrt upp events i närtid.

 

 

 

Medierelationer, debattartiklar, pressmeddelanden, nyhetsinventering, medieträning
MEDIERELATIONER

 

Jag har skrivit det tidigare men det tål att upprepas: allt börjar fortfarande med en bra story eller nyhet.

 

Oavsett var man vill synas så krävs det i grunden en berättelse som är intressant. Och alla har en, eller flera, berättelser värda att förmedla, men det gäller att hitta dem. Eller som vi nyligen skrev i inlägget ”Nyhetsinventera och segmentera era nyheter för bättre genomslag”.

 

Där skriver vi bland annat ”Syns man inte, så finns man inte – har väl alltid varit en sanning, men i dagens digitala mediebrus är det viktigare än någonsin. I dag räcker det helt enkelt inte med att skicka ett pressmeddelande någon gång då och då utan dessa måste kompletteras med ett relativt konstant flöde av information. Genom att nyhetsinventera, segmentera och skapa en publiceringsplan kan man uppnå storverk.”

 

Ett pressmeddelande är mer än ett meddelande till pressen

 

Många mindre bolag håller inne med nyheter eftersom de inte tror att det är någon mening att skicka ut pressmeddelanden, eftersom ”de skriver ju aldrig om oss ändå”. Jag tycker att pressmeddelande är mer än ett meddelande till pressen, det är en ganska förlegad inställning. Pressmeddelanden, eller nyhetsmeddelanden, är inte meningslösa att distribuera bara för att de inte plockas upp av media vid utskickstillfället. I sökbarhetens tidevarv finns informationen kvar och kan bli viktig i ett senare skede.

 

Detta är särskilt märkbart hos framför allt mindre börsbolag där flödet av Dagens Industri-kompatibla nyheter inte växer på träd. Många av dessa bolag väljer helt enkelt att bara kommunicera sådant som krävs enligt regelverket, vilket får till följd att man blir osynliga.

 

Mediemarknaden fortsätter att utvecklas med den ökade digitaliseringen, vilket har varit extra synligt under 2023. Många gamla medier har i dessa lite sämre tider varit tvungna att skala ner, där Viaplay är det tydligaste exemplet. Annonspengarna minskar och mer allokeras mer digitalt. Samtidigt uppstår nya aktörer som med mindre resurser kan skapa räckvidd inom nischade områden.  Även om detta ändrar hur mediekartan ser ut är det fortfarande via de traditionella medierna man når den breda publiken.

 

Samtidigt som press- och nyhetsmeddelandena fortsatt är viktiga måste man inse att det är allt fler som slåss om utrymmet, och då räcker det inte längre att skicka ett sporadiskt pressmeddelande. Kontinuitet blir med andra ord allt viktigare och eftersom det kan gå lång tid mellan stora nyhetshändelser, i synnerhet för mindre företag, så är det viktigt att regelbundet göra nyhetsinventeringar - på så vis säkerställs att man inte missar några kommunikationstillfällen. En liten investering som kan ge stor avkastning. Därutöver finns det naturligtvis möjlighet att initiera nyheter i form av exempelvis debattartiklar och undersökningar.

 

Att synas och höras i media är med andra ord fortsatt viktigt och ger inte minst relevant innehåll att sprida vidare i sina egna sociala och digitala kanaler. I en föränderlig medievärld är det viktigt att veta vad som intresserar vem och kunna bygga upp en nyhet utifrån de premisser som just den redaktionen vill ha – detta är också en av våra kärnkompetenser.

 

 

SLUTORD

 

Världen snurrar på i ett allt snabbare tempo. Så en sådan här spaning, som alltid är vansklig att göra, blir extra svår med all osäkerhet vi lever med idag. Året lär bjuda på en hel del händelser att hantera och manövrera. Oavsett var, när eller hur en fråga dyker upp om de områden jag täcker ovan så är det bara att höra dig om du behöver en ”second eller first opinion”.

 

Tveka inte att höra av dig och ha ett riktigt bra år!

 

 

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */