Råd om Investor Relations #18 – Kapitalmarknadsdagar är en bra kanal

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #18 – Kapitalmarknadsdagar är en bra kanal

Kapitalmarknadsdagar eller investerardagar är en kraftfull plattform för att nå ut med sin corporate story och investeringscase till såväl nya som befintliga intressenter.  Marknaden värdesätter bolag som genomför kapitalmarknadsdagar och det skapar även bland annat möjligheter att expandera aktieägarbasen.

Detta är även ett utmärkt tillfälle att förklara strategier, lyfta fram visioner och mål samt beskriva hur man ämnar ta sig dit. Om det är någon särskild produktionsenhet eller liknande man vill lyfta fram kan man förlägga kapitalmarknadsdagen i anslutningen till dessa. Kvaliteten på informationen, liksom hur den förmedlas, påverkar investerares syn på bolaget och följaktligen också värderingen. Vid kapitalmarknadsdagar kan det vara bra att låta andra personer än CEO och CFO få vara på scen för att visa upp bredden i företaget.

Målgruppsanpassad information

Till kapitalmarknadsdagar vill man naturligtvis ha en bra blandning av besökare, både nya och gamla bekantskaper. Eftersom alla besökare har olika kunskapsnivå om bolaget är det är en utmaning att lägga informationsgivningen på rätt nivå så att alla känner att man får ut något.  Om har många nya bekantskaper kan man exempelvis inleda med en session, före den reguljära agendan sätter igång, där man beskriver bolaget lite övergripande.

I planeringsarbetet är det är viktigt att göra en genomgripande analys av syftet med att hålla en kapitalmarknadsdag. Ett alternativ kan vara att innan man sätter agendan gå ut och fråga investerare och analytiker vad de skulle vilja att fokus ligger på.

Årsstämma 2017

Öva, öva och öva igen

När agendan är på plats och respektive talare har satt sina presentationer är det många som glömmer den viktigaste detaljer, leveransen.  Få är födda talare, men alla kan träna sig till att genomföra bra presentationer. Det handlar om att öva, öva och sen öva igen. För det spelar ingen roll hur bra och snygg presentationen är om den inte förmedlas på ett bra sätt, kommer inte budskapen att gå fram.

 

Utvärdera

Många bolag nöjer sig med att göra en enkel utvärdering efter kapitalmarknadsdagen, och det kanske räcker för somliga, men för att säkerställa att man får in relevant feedback bör man låta någon extern göra en lite med djupgående perceptionsstudie. Oavsett om man ställde frågor i förväg eller inte är det bra att få reda på om eventet landade rätt kommunikativt. Det visar dessutom att man bryr sig om vad sina intressenter tycker, bara det en förtroendehöjande åtgärd.

Hur ofta ska man då hålla en kapitalmarknadsdag? För större noterade bolag rekommenderar vi en gång på år och för mindre bolag blir det mer på ad hoc basis, en bedömningsfråga.

 

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: