Think outside the Box #13 – Vill du ha uppmärksamhet – gör en undersökning

Think outside the Box #13 – Vill du ha uppmärksamhet – gör en undersökning

Om du vill skapa uppmärksamhet kring en fråga, en företeelse eller era produkter och tjänster så kan undersökningar vara en bra metod. Gör du en undersökning får du siffror och statistisk, som du kan använda för att exemplifiera och åskådliggöra din story.  Genomför man dessutom undersökningar regelbundet där man frågar samma sak vid flera tillfällen kan man efter ett tag se förändringar eller trender som kan vara intressanta att rapportera om.

Som exempel kan ju inte media få nog av opinionsundersökningar och rapportera om förändringar som inte ens är statistiskt säkerställda.

Tänk bara på hur sammansättningen av respondentgruppen ser ut. Om ni har en relativt snäv grupp som ni ställer frågor till är risken att de tröttnar och svarsfrekvensen blir dålig om man skickar för många frågor för ofta. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till numera när det finns så många webbaserade enkätverktyg som gör det mycket enkelt att komponera ihop en enkät och ställa frågor till många människor. Å andra sidan så har vi människor ofta intresse av att dela med oss av våra erfarenheter och reflektioner. Men undersökningen måste då vara enkel, välgjord, tydligt och kort.

Som man frågar får man svar

Till syvende och sist är det genom väl genomtänkta frågor man har möjlighet att få bra svar. Med andra ord det gäller inte bara att utforma frågor där svaren blir relevanta, men också att i förväg försöka identifiera olika vinklar som kan vara intressanta för media.

Här har vi samlat 33 kommunikationsråd.

 boxes

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */