Think outside the Box #21 – Skaffa en corporate story

Think outside the Box #21 – Skaffa en corporate story

En corporate story är berättelsen om ert företag eller organisation som går djupare än siffror och faktauppgifter. Det är beskrivningen av er vision, er kultur och värderingar. En berättelse som med sanna exempel visar hur ni tar hand om era kunder, hur ni uppträder mot varandra och hur ni ska leverera värde till era investerare.

Berättelsen kan till exempel formuleras i ett par powerpoints, koncentreras i en tagline, visas i en video eller i ett längre dokument som delas till anställda och investerare. Formatet anpassas till varje företag eller organisation och dess förutsättningar. Det viktiga är att budskapen kommer tillbaka i alla sammanhang – att ni berättar samma story i alla kanaler till alla målgrupper.

Story of success

En stark corporate story förstås av alla och går inte att kopiera. Det är ett kraftfullt verktyg för att skapa er identitet och som gör att ni skiljer er från konkurrensen.

Här har vi samlat 33 kommunikationsråd.

boxes

 

 

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */