Vägen till en rättvisande värdering #6 – Kommunicera så en femteklassare förstår

IR, Investor Relations, investerarkommunikation, rättvisande värdering

Vägen till en rättvisande värdering #6 – Kommunicera så en femteklassare förstår

Om man inte syns, så finns man inte – har alltid varit en viktig devis för de flesta företag att följa. Och det gäller fortfarande i allra högsta grad, inte minst i dessa tider när allt fler bolag slåss om investerarnas gunst. Men det räcker ju inte med att bara försöka synas utan ett ännu större problem är om man allokerar resurser till att öka sin visibilitet men det är få eller ingen som riktigt förstår vad man försöker säga.

 

 

Det gäller med andra ord att inte bara nyhetsinventera regelbundet och försöka tillhandahålla ett kontinuerligt flöde av information, utan också att säkerställa att det man säger också är begripligt för den målgrupp man riktar sig till. Det här gäller så klart all kommunikation, men i synnerhet när det kommer till investerarkommunikation verkar det som om många tror att det är en homogen målgrupp med doktorshattar inom just deras område.

 

 

Att kommunicera så att andra förstår låter som en självklarhet, men förvånansvärt ofta påminns man om att många lever i sin egen bubbla och verkar helt ha glömt bort sin externa publik. Begrepp och uttryck som är självklara internt kan vara ”mumbo jumbo” för kunder, media och inte minst investerare. Och om man inte förstår, ja, varför ska man då göra affärer eller investera i det bolaget?

 

 

Kommunikation sker alltid på mottagarens villkor, i alla fall om man är intresserad av att den information man delar med sig av de facto även ska göra det jobb man vill. Att våga förenkla och hitta ett språk och tonalitet som passar företaget på ett övergripande sätt är också en av hörnstenarna när man tar fram en framtidssäkrad budskapsplattform eller Equity Story.

 

 

En följd av digitaliseringen är att allt man numera kommunicerar konvergerar, det vill säga strålar samman; man talar helt enkelt med en röst. Tidigare kunde man ha olika budskap för olika verksamhetsområden men idag letar sig det ni säger i ett forum snabbt in i andra sammanhang. Att jobba med sin kommunikation på ett integrerat sätt blir med andra ord allt viktigare.

 

 

En annan effekt av digitaliseringen är att spelplanen för aktiemarknaden har förändrats radikalt. Övergripande kan man säga att den ”demokratisering” som skett under de senaste 20 åren inneburit att de intermediärer som tidigare filtrerade börsbolagens information inte har samma roll längre. Där aktieanalytiker och media tidigare utgjorde ett viktigt filter mellan bolagen och investerarna finns nu i Facebook-grupper och som Instagram- och Twitterprofiler. Det är bara att titta på de så kallade ”meme-aktierna” för att inse att det finns en helt ny dynamik i marknaden. (Läs gärna artikel i SvD om detta.)

 

 

Även om det är vanligare att retail-investerare, som många gånger utgör en viktig del för aktielikviditeten, tenderar att lyssna på andra när de gör sina investeringsbeslut än mer professionella investerare så finns ett flockbeteende även där. Och många gånger har de ingen aning om vad bolagen de investerar i egentligen håller på med.

 

 

Om man vill bredda sin aktieägarbas eller bara få mer upplysta investerare så är en bra startpunkt att försöka titta på bolagets kommunikation med ett utifrån-perspektiv. Tänk på att det är ni som äger er information och att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Ju enklare det är att förstå vad ni gör desto fler bjuder ni på er resa. Och visst går det alltid att förenkla, eller som Albert Einstein påstås ha sagt ”If you can't explain it simply you don't understand well enough”.

 

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */