Välkommet beslut från Börsen – från seminarium 21 maj

Välkommet beslut från Börsen – från seminarium 21 maj

Det var ett efterlängtat besked som Annika Poutiainen, övervakningschef på Nasdaq OMX Stockholm, gav till oss på tisdagsmorgonens seminarium. Den svårtolkade paragrafen 3.3.2 om ”Oväntad och väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning” i Börsens regelverk kommer att strykas.

Vinstvarningar

Syftet med regeln är att bolag som inte har lämnat någon prognos ska publicera vinstvarningar om ”bolagets finansiella resultat eller ställning avviker på ett oväntat och väsentligt sätt från vad som rimligen kan förväntas med ledning av den information som bolaget offentliggjort tidigare”. Företagsledningar,  IR-avdelningar och bolagsjurister har under årens lopp ägnat mycket tankemöda åt att tolka vad som är ”oväntat och väsentligt”.

Kommentarerna i regelverket har inte heller gett någon vägledning utan snarare lagt ytterligare dimridåer.  Där sägs  att bolagen ska utgå ifrån ”den bedömning som en förnuftig investerare rimligen kan göra”. Men vem denna förnuftiga investerare är, det måste bolagen själva komma fram till. Många bolag har nog valt att tolka den ”förnuftiga investeraren” som en konsensussammanställning av analytikers prognoser. Det kan vara ett rimligt antagande, men om bolaget har få, eller inga, analytiker, som följer bolaget och ger regelbundna prognoser, vem eller vilka ska då antas vara den ”förnuftiga investeraren”? Det kan också vara svårt att veta om konsensus baserats på information från företaget eller analytikernas egna antaganden kring valutor, ekonomisk utveckling, konkurrenters prognoser etc.

Enklare för bolagen

Nasdaq OMX Stockholm har nu för avsikt att stryka paragrafen. I fortsättningen är det generalklausulen som ska ge bolagen vägledning. Jag tror att det kommer att förenkla resonemangen och tolkningarna i bolagen. Kan informationen antas vara kurspåverkande så ska den skyndsamt pressreleasas.  Det blir då bolagen som sitter med tolkningsföreträdet och kan göra bedömningarna utifrån vad de själva sagt och vad som i övrigt hänt i verksamheten och industrin.

Kommer förenklingen av regelverket att leda till att det blir vanligare med vinstvarningar? Kanske, och det vore i så fall en bra utveckling eftersom vinstvarningar då kan bli avdramatiserade.

Önskemål om klargörande

När Nasdaq OMX Stockholm ändå ser över sitt regelverk kring vinstvarningar så skulle jag vilja göra ett medskick. Günther Mårder, sparekonom på Nordnet, framhöll på tisdagens seminarium att ett bolag kanske inte ska göra en vinstvarning ett par dagar, upp till en vecka före ordinarie rapporttillfälle. Då är det bättre att vänta till den annonserade tidpunkten då alla marknadsaktörer är beredda på att det ska komma information. Här vore det mycket efterlängtat om Nasdaq OMX Stockholm kan göra ett förtydligande i regelverket och säga hur nära inpå ordinarie rapporteringstidpunkt en vinstvarning får komma. Det skulle vara ett efterlängtat klargörande.

 

 

Läs också: Vinstvarningar, generalklausulen och förväntansbilden

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */