Vilka frågor kommer Aktiespararna att driva på stämmorna 2019?

Aktiespararna, Årsstämma, Årsstämmor, Börsbolag

Vilka frågor kommer Aktiespararna att driva på stämmorna 2019?

Här hittar du frågorna för 2020!

 

Även i år kommer Aktiespararna att vara ute på årsstämmorna runt om i Sverige och ställa frågor. Som oftast brukar det handla om tre frågor, men i år slår man på stort och adderar en fjärde, som förvisso är av mest intresse för de mindre bolagen.

Så vilka frågor är det man ska fokusera på?

 

Hållbarhet - med fokus på korruption

Aktiespararna skriver att de ” ser med oro på den utveckling som varit där allt fler svenska bolag fastnar i internationella korruptions- och penningtvättshärvor. Detta är ett komplext internationellt problem och Aktiespararna kommer att ställa frågor kring hur bolagen jobbar emot detta. Aktiespararna har även i media ställt krav på de svenska tillsynsmyndigheterna att intensifiera sitt arbete gentemot korruption och penningtvätt.”

 

Detta är en viktig fråga som ligger i tiden, men som inte är lika relevant för alla bolag. Frågor om korruption kan naturligtvis beröra en hel del bolag medan penningtvättshärvor känns begränsad till verksamheter med stora flöden av kapital med många motparter (läs banker).

 

Ett ökat oberoende

”Aktiespararna vill se ett ökat oberoende i styrelser och valberedningar. Detta för att stärka småspararnas röst i bolagens beslutsprocesser.”

 

Att aktiespararna vill stärka småspararnas röst i bolagens beslutsprocesser är ganska rimligt, huruvida ett ökat antal oberoende ledamöter är en garant för detta är nog svårt att säga. Men att addera fler perspektiv kan säkert hjälpa till att skapa aktieägarvärde på sikt, vilket gynnar såväl små som stora sparare.

 

Hybridstämmor

"Aktiespararna vill att bolagen ska möjliggöra för fler aktieägare att följa och delta i bolagsstämman. Ett sätt att göra detta är att ha så kallade hybridstämmor, det vill säga stämmor där det är möjligt för aktieägare att följa stämman i stämmosalen såväl som på distans, till exempel genom en webbsändning i realtid. I förlängningen vill Aktiespararna även se att bolagen möjliggör för aktieägarna att även rösta på distans i realtid."

 

Även om det kan innebära ett visst merarbete, och högre kostnad, för bolagen borde detta ligga i allas intresse. Detta skapar ökad transparens och ännu större legitimitet för de beslut som fattas på stämmorna.

 

Riktade emissioner - framförallt i de mindre bolagen

"Aktiespararna ser med oro på att det i många mindre bolag i det närmaste slentrianmässigt vid bolagsstämman ges ett bemyndigande till styrelsen att genomföra riktade nyemissioner med frångående från aktieägarnas företrädesrätt. Detta då detta riskerar en utspädning av Aktieägarnas ägande på ett för dem närmast okontrollerat sätt. Aktiespararna vill att beslut om nyemission i första hand ska beslutas av stämman, ordinarie eller vid en extrastämma."  

 

Visst är det så att detta sker ”slentrianmässigt”, men å andra sidan sker det ju med årsstämman goda minne. Den ursprungliga tanken var väl att bolagen skulle ha en beredskap att kunna agera snabbt om så behövdes, vilket somliga fortsatt säkert har ett behov av. Det är naturligtvis bra att frågan lyfts, vilket kanske kan göra att vissa styrelser tänker till en extra gång innan de lägger fram förslag till stämman.

 

 

Vad tycker du om årets frågor?

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */