Vilka frågor kommer Aktiespararna att driva på stämmorna 2020?

årsstämma, 2020, Investor Relations, IR, Kommunikation, Aktiespararna

Vilka frågor kommer Aktiespararna att driva på stämmorna 2020?

 

Här hittar du frågorna för 2021.

 

Även i år kommer Aktiespararna att vara ute på årsstämmorna runt om i Sverige och ställa frågor. Som brukligt handlar det om tre stycken.

 

Så vilka frågor är det man ska fokusera på?

Digitala stämmor/Hybridstämmor

Aktiespararna vill att bolagen ska möjliggöra för fler aktieägare att följa och delta i bolagsstämman. Ett sätt att göra detta är att ha så kallade hybridstämmor, det vill säga stämmor där det är möjligt för aktieägare att följa stämman i stämmosalen såväl som på distans, till exempel genom en webbsändning i realtid. I förlängningen vill Aktiespararna se att bolagen möjliggör för aktieägarna att även rösta på distans i realtid.

 

Denna fråga fanns med även förra året, och inte minst i dessa corona-tider visar väl denna fråga på vikten av att tänka i nya banor. Även om det kan innebära ett visst merarbete och högre kostnad för bolagen, borde detta ligga i allas intresse. Detta skapar ökad transparens och ännu större legitimitet för de beslut som fattas på stämmorna.

 

Bemyndigande om riktade emissioner i de mindre bolagen

Aktiespararna ser med oro på att det i många mindre bolag i det närmaste slentrianmässigt vid bolagsstämman ges mandat till styrelsen att genomföra riktade nyemissioner med frångående från aktieägarnas företrädesrätt. Aktiespararna vill att beslut om nyemission i första hand ska beslutas av en stämma. Välmotiverade, avgränsade och inte alltför stora bemyndiganden kan vi dock rösta för.

 

Även denna fråga fanns med förra året. Visst är det så att detta sker ”slentrianmässigt”, men å andra sidan sker det ju med årsstämman goda minne. Den ursprungliga tanken var väl att bolagen skulle ha en beredskap att kunna agera snabbt om så behövdes, vilket somliga fortsatt säkert har ett behov av. Det är naturligtvis bra att frågan lyfts, vilket kanske kan göra att vissa styrelser tänker till en extra gång innan de lägger fram förslag till stämman.

Valberedningar

Bolaget ska ha en valberedning och det ska finnas minst en representant i valberedningen som inte representerar någon av de tre största ägarna. Valberedningen ska primärt utses av stämman och inte genom Q3-modellen. (Namnet syftar på den tid på året, tredje kvartalet, då styrelseordföranden får i uppgift att be de största ägarna att utse deras specifika representanter till årsstämman.

 

Mycket fokus kommer säkert även att ligga på hur corona-epidemin har påverkat bolaget. Läs därför gärna: MAR-corona är ingen dans på rosor (om vinstvarningar och att hantera förväntningar).

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */