Aktiekurs och visibilitet – hänger det ihop?

Aktiekurs, visibilitet, kommunikation, IR, PR

Aktiekurs och visibilitet – hänger det ihop?

Benjamin Graham, värdeinvesteringarnas fader och författare till Warren Buffetts favoritbok ”The Intelligent investor”, lär ha sagt om värdering av börsbolag på kort och lång sikt:

 

In the short run, the market is a voting machine but in the long run it is a weighing machine”.

 

Innebörden av meningen är att kortsiktiga rörelser i en aktie kan påverkas av alla möjliga händelser som inte är kopplade till ett företags verksamhet. Det kan röra sig om generella marknadsrörelser eller en konkurrents resultat med mera. Marknadspsykologin tar helt enkelt över. Men om man mäter över längre perioder, minst en konjunkturcykel, kommer aktiekursen spegla den underliggande verksamheten.

 

Marknadspsykologi är svår att förutse så av den anledningen bör en ”value investor” undvika obegripliga trender i marknaden. Ungefär som när Warren Buffett undvek att investera i dot.com-bolag i slutet av 90-talet (att han nyligen investerade i Amazon efter en makalös uppgång är en annan historia). Över tid tenderar dessa trender att falna och aktier återgår till sin ”korrekta” värdering.

 

I grunden gäller nog samma sak idag som när första upplagan av ”The intelligent investor” kom ut 1949 och det ligger i linje med synsättet att man måste se bolag och aktier som två skilda ting, vilket jag skrivit om tidigare.

 

 

Bara vi levererar så kommer aktiekursen stiga

Det råder inget tvivel om att det på lång sikt är den underliggande verksamhetens utveckling som kommer att avgöra värdet på ett bolags aktier. Men samtidigt får man inte glömma att den långsiktiga utvecklingen är en funktion av aktiviteter som sker varje dag. I det kommunikativa brus vi befinner oss i just nu är det därför viktigt för börsbolag att hålla en hög visibilitet över tid, detta kan såväl påverka aktiekursen kortsiktigt som den underliggande affären på både kort och lång sikt. Om inte detta är en så kallad win-win, ja då vet inte jag vad som är det.

 

 

Vad säger forskningen?

Rapporten ”The Value of Visibility” av Alexander Hillertband och Michael Ungeheuer publicerad i oktober 2015 och uppdaterad i februari 2018 belyser ämnet.

 

I rapporten har de med hjälp av data från New York Times bevakning av amerikanska bolag mellan 1924 till 2013 analyserat förhållandet mellan företags synlighet och avkastningen på dess aktier. De fann att bolag som kontinuerligt erhåller en högre nivå av mediatäckning uppvisar en högre avkastning. Den högsta kvintilen överträffar den lägsta kvintilen med 2,64 procent per år.

 

För bolag som erhåller en högre grad av mediatäckning ökar sannolikheten för bättre bolagsstyrning samt högre tillväxt av både försäljning och lönsamhet. Det innebär att visibilitet skapar värden genom skarpare bevakning av bolaget och en marknadsföringseffekt.

 

Även om forskningen tar sin utgångspunkt i att hitta bolag som kan ge ”överavkastning” genom visibilitet, så kan man som bolag vända på steken och öka visibiliteten för att skapa överavkastning.

 

 

 

Utnyttja alla kanaler

Men hur ökar man visibiliteten? Det gäller att utnyttja alla kanaler. För även om mediebruset aldrig varit högre (och det lär inte minska), så har möjligheterna att nå ut med sina budskap och berättelser genom egna kanaler aldrig heller varit bättre.

 

Våga testa nytt och försök få med så många som möjligt i organisationen på tåget. Arbeta med det skrivna ordet, bilder, film och poddar med mera. Vi har länge propagerat för att vd gärna ska finnas i de digitala kanalerna, men det finns naturligtvis fler människor att visa upp och berättelser att förmedla. Om ni söker inspiration över twittrande vd:ar finns det många bra exempel i våra topplistor.

 

Syns du inte, finns du inte

I takt med att all kommunikation har digitaliserats så har den samtidigt konvergerat. På Benjamin Grahams tid var ledtiderna generellt sett mycket längre avseende företagandets alla aspekter. I dag bygger bolag mer eller mindre sin berättelse och sitt varumärke i realtid, då gäller det att finnas där alla ens intressenter finns. För som sagt var syns du inte, finns du inte, i alla fall på lång sikt.

 

 

Så frågan är om ni har den visibilitet ni behöver?

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: