”Allt är medias fel” – ett skadligt förhållningssätt

”Allt är medias fel” – ett skadligt förhållningssätt

Devisen ”Att verka utan att synas” är en kvarleva från en svunnen tid. Nu för tiden gäller det att inse att allt man gör, eller inte gör för den delen, kan bli synliggjort och man måste ständigt ha beredskap för att hantera offentlighetens ljus.

Jag har tidigare skrivit om den digitala darwinismen och vikten av att bolag och dess representanter har en förståelse för hur den digitala omvärlden ser ut. Att information numera flödar i stort sett fritt är inget man bara måste acceptera utan något man också måste kunna förhålla sig till. Att skylla på media har egentligen aldrig varit en bra strategi och med dagens digitala kanaler där information på nanosekunder kan spridas globalt kan även ”strutsmetoden” få kostsamma effekter.

Privaaatjet
Att inte alla bolag tagit till sig av den nya digitaliserade informationsekonomi vi lever i visar bland annat Svenska Dagbladets artikelserie om SCA:s flygresor. I dagens utgåva av Dagens Industri (2015-01-14) intervjuas Industrivärdens vd Anders Nyrén som kommenterar artikelserien med att bland annat säga ” Enligt den kunskap jag har om faktiska förhållanden är den bild som presenteras i media helt felaktig”.

Nyrén menar vidare ”När det bedrivs en systematisk kampanj mot ett av innehavsbolagen i Industrivärdensfären och det spiller över på resten av sfären så finns det anledning att bli förbannad, orolig och fundera på vad som egentligen pågår”.

Utan att lägga någon värdering i vad som är rätt eller fel i rapporteringen är det uppenbart så att om det Svenska Dagbladet skrivit verkligen var felaktig borde Industrivärdensfären kunnat hantera mediestormen innan det blev en ”kampanj”. Utvecklingen visar nog snarare att det finns en gruppering av, i de flesta fall, herrar som ofta sitter i slutna rum och inte bekymrar sig för vad som händer utanför. När en mediestorm som detta briserar är det ingen som vågar visa sin oförmåga och ta in extern hjälp utan problemet kastas runt som en het potatis tills det till slut inte längre går att hantera.

Rätt hanterat hade man kunnat undvika nesliga uttåg och eventuella negativa effekter på sfärbolag. Detta visar tydligt att kommunikationsfrågor blir allt mer strategiska och att det är många bolag som ännu inte insett detta. Förhoppningsvis kan man lära sig av andras misstag, men tyvärr är det nog allt för många styrelseledamöter och bolagsrepresentanter som inte förstår den nya tidens medielogik.

För inte kan man väl i dagens läge tro att det går att verka utan att synas?

 

(Läs gärna också: ”The hot potato syndrome” – en bra informationspolicy gör skillnad.)

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */