Behövs ett digitalt ledarskap?

Behövs ett digitalt ledarskap?

Varje år, ungefär vid den här tiden, genomför vi på Box Communications en kartläggning över hur svenska bolag, representerade av börsbolagen, och dess vd:ar använder sig av sociala medier. Vi använder Twitter som proxy eftersom det enligt vår mening är det främsta verktyget för ”Corporate Communications”. Och varje gång vi skall till att göra detta ställer vi oss frågan om det verkligen är nödvändigt. Än så länge har vi alltid landat i samma svar, att ja det är nödvändigt eftersom den digitala acceptansen aldrig verkar ta fart. Men det är kanske så att vi ställer fel fråga.

 

 

För behövs ett digitalt ledarskap egentligen?

Är det viktigt vem personalen lyssnar på när det kommer till digitaliseringsfrågor? Räcker det med att utse någon ansvarig för dessa frågor eller kommer organisationen då hitta sina digitala ledstjärnor på annat håll?

När det kommer till information så har pyramiderna verkligen rivits och de hierarkiska organisationerna sjunger på sista versen.  Levelized Communications, som jag skrivit om tidigare, innebär att kommunikation demokratiseras och gör att alla får en röst. Men det innebär inte alla blir hörda, vissa röster kommer att bli starkare än andra inom olika områden. Alexander Bard kallar dessa för noder, där man kan säga att Donald Trump är ett exempel på en nod som fått med sig en stor skara människor. Men det kan också handla om mycket små grupperingar som samlas kring specifika intressen.

En vd som visar digitalt ledarskap blir då mer av en ledstjärna, eller nod, än en ledare som pekar med hela handen.

 

 

Det sitter i väggarna

För yngre organisationer är det här inga problem, det ingår liksom i deras DNA. Men för äldre organisationer kan det vara svårt med förändring. Organisationskulturen sitter i väggarna och nya människor eller titlar förändrar ingenting, det brukar vara tvärtom. För att lyckas med företagskulturella förändringar krävs målmedvetenhet och ett tydligt ledarskap, så även i den digitala transformationen. Det krävs såväl ord som handling och ett ledarskap som lever som man lär.

 

 

Samma exempel överallt

Jag kan egentligen se två uppenbara hinder till varför inte ledningar och styrelser riktigt tar till sig digitaliseringens uppenbara hot. Bägge hänger dessutom ihop. För det första tenderar alla texter och presentationer, även mina, att handla om ungefär samma bolag; Facebook, Google, Apple, Uber och några till (borde finnas några kinesiska bolag på den listan, och det kommer det snart att göra). För det andra så kretsar mycket av resonemanget kring sociala medier, som kanske inte är hemmaplan för dessa människor.

Man ser helt enkelt inte var den egna organisationen passar in i detta pussel. Men de stora digitala drakarna driver den digitala utvecklingen och möjliggör helt nya konsumtionsmönster, vilket i slutänden kommer påverka de flesta verksamheter. Enligt Gartners senaste framtidsspaning så kommer 20 procent av en individs aktiviteter år 2021 att involvera någon av de sju, vid den tidpunkten, största digitala jättarna. Så även om exemplen verkar snarlika finns ofta nyansskillnader som man bör lyssna på.

 

 

Förändringstakten allt snabbare

Att förändringstakten går allt snabbare kan nog de flesta skriva under på. Ett sätt att se på det är hur snabbt nya bolag ersätter gamla bland de största noterade bolagen. Enligt prognosföretaget Innosight kommer hälften av de bolag som idag ingår i S&P 500 att ersättas av nya den närmaste tioårsperioden. Och genomsnittiden för hur länge ett bolag finns med på listan har gått ner från 33 år på 60-talet, till 20 år på 90-talet och kommer att minska ytterligare till 14 år inom nästa decennium. Allt har naturligtvis inte att göra med digitalisering, men många bolag förlorar sin forna glans i transformationen.

 

 

Disruptiva bolag

Det pratas mycket om disruptiva bolag, och uttrycket har nästan blivit lite överutnyttjat. Jag har tidigare skrivit ”Uber är inte disruptiva” för att belysa just teorin bakom detta uttryck. Oavsett om bolag i akademisk mening är disruptiva eller inte förstår nog de flesta att nya bolag kan konkurrera ut gamla genom sina digitala affärsmodeller. Och det kan gå snabbt, även om det inte heller det är en nödvändighet. Titta på bara på hur Huawei kom in på marknaden som en konkurrent till Ericsson och många fnös nog åt deras ”undermåliga” erbjudande. Idag är det nog ingen på Ericsson som fnyser åt Huawei.

 

 

Jag tycker inte att vi ställer fel fråga, digitalt ledarskap behövs och utvecklingen måste belysas. Så vi kommer genomföra och presentera vår kartläggning senare i maj. Vad tycker du, behövs det ett digitalt ledarskap?

 

 

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult 
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */