Donald Trump ger sig på kvartalsrapporterna

Donald Trump, quartely reports, kvartalsrapporter, IR, Investor Relations

Donald Trump ger sig på kvartalsrapporterna

Frågan om att slopa kvartalsrapporter brukar dyka upp med jämna mellanrum, och precis som nu brukar jag skriva en kort kommentar om detta som exempelvis här ”Några tankar om: kvartalsrapporter…, igen”  och här ”För allas bästa, behåll kvartalsrapporterna”. Nu har frågan lyfts igen och det från ett ganska oväntat håll; President Donald Trumps twitterkonto. Så här såg det ut i fredagskväll:

 

Donald Trump, kvartalsrapporter, IR, Investor Relations

 

Nu är ju Donald Trump president i USA och det var den amerikanska finansinspektionen SEC som han bad titta på frågan efter att en vd han pratat med uttryckt önskemål om att gå från kvartalsvis rapportering till halvårsvis. Men har detta någon bäring på oss här i Sverige? Ja, det har det. Det finns säkert många skäl men i synnerhet två gör att vi sannolikt snart kommer se frågan debatteras mer flitigt framöver. Även om vi i Sverige reflexmässigt tycker illa om det mesta Donald Trump säger och gör tenderar det som händer i USA, i synnerhet på den finansiella marknaden, att förr eller senare påverka oss i Sverige och dessutom visar tidigare utspel i Sverige att det finns en inhemsk lobby som driver den här frågan som sannolikt kommer att ta tillfället i akt.

 

 

Short-Termism

Ett huvudargument är, som vanligt, att kvartalsrapportering tenderar att skapa ett kortsiktigt beteende bland börsbolagen och dess vd:ar, det vill säga att de är slavar under den så kallade kvartalskapitalismen. Om man som företagsledare har problem att tänka och agera långsiktigt bara för att man måste rapportera utvecklingen kvartalsvis är frågan om tre extramånader gör någon större skillnad. Som motargument till att Short-Termism existerar brukar man lyfta fram Jeff Bezos som ett lysande exempel. Han har varit och är extremt skicklig på att skapa en långsiktig berättelse, där visioner på lång sikt har övertrumfat vinstmaximering på kort sikt, inte alltid påhejad av investerare och analytiker. Nu för tiden är det väl ingen som tvivlar längre.

 

 

Men varifrån kommer kraven på kortsiktighet?

Bara för att man rapporterar varje kvartal innebär inte det att aktiemarknaden är kortsiktig. Om man tittar igenom ägarlistorna för svenska börsbolagen ser man ganska snabbt att en stor del av kapitalet ägs av långsiktiga aktörer, som pensionsfonder till exempel. Men även långsiktiga aktörer behöver avstämning om hur det går på kort sikt. Det är dock svårt att tro att dessa aktörer, via styrelserepresentation eller valberedningar, ligger på bolagens ledningar att de ska tänka mer kortsiktigt. Det är snarare tvärtom. Trots detta kan naturligtvis enskilda styrelseledamöter och vd känna sig pressade att leverera mot kortsiktiga förväntningar från exempelvis analytiker. Men då är det snarare ett internt problem med corporate governance och ersättningsmodeller snarare än ett systematiskt problem som kräver stora förändringar.

 

 

Transparensen offras på det svaga ledarskapets altare

I USA är det mycket vanligt att bolag lämnar prognoser för den framtida resultatutvecklingen, framför allt på helårsbasis men så många som en tredjedel av bolagen på S&P 500 gör det också för det närmaste kvartalet. I synnerhet det sistnämnda anses leda till ett kortsiktigt agerande. I Sverige är det väldigt få bolag som lämnar prognoser, vare sig det gäller på kort- eller lång sikt (jag räknar då inte finansiella mål som prognoser). Just de kortsiktiga prognoserna kan säkert leda till en eller annan sömnlös natt för bolagsledningar och driva på ett kortsiktigt beteende. Om man övergår till halvårsrapporter behövs inga kvartalsprognoser, men transparens blir lidande så det är mycket bättre att uppmuntra avskaffandet av kortsiktiga prognoser.

 

Sen har förhoppningsvis de flesta bolag ganska bra koll på hur det går på såväl månads- som veckobasis. Vilket innebär att siffrorna finns framme och då handlar det mer om hur man vill paketera och presentera dessa. Man kan till exempel välja att inte hålla telefonkonferens och åka på roadshows vid varje rapporttillfälle.

Nedan är några frågeställningar som lyftes fram på CNBC under fredagskvällen:

 

CNBC, kvartalsrapporter, IR, Investor Relations

 

 

 

Vad tycker #finanstwitter

Med tanke på hur snabbt information numera färdas, där Donald Trumps tweet är ett tydligt exempel på detta, tycker jag att kvartalsrapportering definitiv bör finnas kvar. Men det är naturligtvis intressant att veta vad andra tycker. För att ta reda på det skickade jag under gårdagen ut en snabbenkät till just den amerikanska presidentens favoritmedia, Twitter. Svaren kan du se nedan:

 

 

Kvartalsrapporter, IR, Investor Relations, #finanstwitter, enkät

 

 

Även om det är en förhållandevis stor grupp som kan tänka sig halvårsvis rapportering så kan man inte tolka svaren från de 355 respondenterna att det stora flertalet är nöjda med den ordning som råder idag.  Så vi får väl helt enkelt be Donald Trump hålla tassarna borta från våra kvartalsrapporter. Eller vad tycker du?

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: