Har ni ingen digital affärsplan?

Har ni ingen digital affärsplan?

När Johan Stael von Holstein och Jonas Birgersson innan millennieskiftet pratade om att man byggde företag som skulle nå världsherravälde, var det många som med rätta kände en viss tveksamhet. Man kan säga att de såg möjligheter med den uppkopplade världen som inte riktigt avspeglade sig i den dåvarande verkligheten. Och mycket i affärslivet handlar ju om timing. Det finns säkert många som fortsatt idag skulle vara tveksamma till liknande uttalanden, men bolagen på bilden nedan är kända exempel på att det numera är en realitet.

Uber doesnt own any taxis
Alla kan inte bli en ny Uber, Facebook, Alibaba eller AirBnB men många bolag skulle vinna på att redan vid nedtecknandet av den första affärsplanen utgå ifrån en global ansats.

Jag är övertygad om att det är ganska många grundare som gör det, men som inte riktigt orkar hålla i den tanken hela vägen fram. Det beror nog inte på att man inte vill, utan mer på omgivningens förmåga att leda in arbetet i traditionella hjulspår. Där traditionalisten tänker att man först måste bygga en stark hemmamarknad, typ Sverige eller Norden, tänker den digitala människan att alla uppkopplade människor i teorin kan utgöra ens kundkrets.

Jag hörde nyligen om ett konsumentföretag som startade för ett par år sedan och som räknar med att omsätta runt en miljard för helåret 2015. En av deras största och viktigaste marknader är Sydkorea, något ingen kunnat förutspå, men som uppnåtts med en tydlig digital strategi som bolaget anammat från dag 1.

 

Vad menas med då med en digital affärsplan?

Den handlar om att redan från planeringsstadiet väga in vilka möjligheter, och risker, som den digitaliserade världen bär med sig. Med en allt mer utjämnande (levelized) kommunikation måste även den digitala affärsplanen ta sin utgångspunkt i användaren/kunden och inte tvärtom.

Genom att besvara frågor som var kunderna finns och hur ska vi nå dem och samtidigt bejaka den digitala tid vi lever i och de möjligheter detta innebär i dag och i all större utsträckning kommer att innebära i morgon och låta det genomsyra affärsplanen har man kommit en lång väg.

Det kan naturligtvis vara skillnad på om man ska öppna en lokal affär på hörnet eller om man tar fram en konsumentprodukt med tänkbara köpare i hela världen. Men även den lokala affären kan med en tydlig digital strategi nå köpare på andra platser än i den fysiska butiken, det handlar mer om att lyfta blicken och bejaka samtiden än att vara extremt visionär.

Jag har nyligen haft förmånen att få hjälpa en mycket spännande startup. Eftersom jag kom in redan i ett tidigt skede, där man visste mer om slutproduktens specifikationer än hur man skulle nå en färdig produkt och framförallt hur den sedan ska nå ut på marknaden har jag tagit fram en digital affärsplan åt bolaget. Eftersom jag jobbar med kommunikation och har ett förflutet från finansbranschen ser jag det som oerhört viktigt att även väga in andra parametrar i ett tidigt skede; hur vill vi uppfattas såväl brett som av potentiella investerare. Genom att korsbefrukta olika discipliner blir affärsplanen samtidigt embryot till ett Investment Memorandum (IM) och en första kommunikationsplan.

Även om företag har olika förutsättningar och kommer möta olika utmaningar finns det ett antal områden som alla bör besvara. Som bilden visar är frågeställningarna (det finns naturligtvis fler) i stor utsträckning desamma oavsett om man skapar en digital eller analog affärsplan, det är i svaren och hur man sedan bygger bolaget skillnaden ligger.

Postit
 

Många bolag, såväl gamla som nya, skulle må bra av en digital översyn av sin affärsplan. Ska vi titta på er?

/Mikael Zillén
Founding Partner, Senior Consultant & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: