Proaktiv IR-kommunikation för rättvisande värdering

Proaktiv IR-kommunikation för rättvisande värdering

Att kunna bedriva proaktiv IR i egna kanaler är extra viktigt när marknaden blir svårare och agnarna kommer att skiljas från vetet. För att lyckas med sitt IR-arbete krävs ett visst mått av transparens, men om man inte når ut till relevanta intressenter riskerar ens insatser att bli verkningslösa. Det gäller med andra ord att utnyttja alla verktyg som finns tillgängliga i verktygslådan.

 

 

Investor Relations definierat

Amerikanska National Investor Relations Institute (NIRI) definierar Investor Relations som:

 

IR, Investor Relations, definition, NIRI, investerarrelationer

 

 

Investor Relations är med andra ord en strategisk disciplin som verkar i gränslandet mellan finans, kommunikation, marknadsföring och regelverk i syfte att skapa en dialog med bolagets intressenter vilket i en förlängning bidrar till att uppnå en rättvisande värdering.

 

 

Kommunikation, allt handlar om kommunikation

Även om arbetet med Investor Relations är tvärdisciplinärt så avgörs utfallet för allt nedlagt arbete i hur väl man lyckas med sin kommunikation. Kommunikationen kräver såväl kvalitet som kvantitet. I den traditionella verktygslådan finns bolagets IR-webb, årsredovisningar, kvartalsrapporter samt regulatoriska och icke-regulatoriska pressmeddelanden. Även om man lyckas klämma ur sig en stor mängd pressmeddelanden på ett år riskerar kommunikationen att bli ganska endimensionell. För att sätta lite mer färg på denna kommunikation kan man addera en telefonkonferens till kvartalsrapporterna och kanske hålla någon form av kapitalmarknadsdag. Men om man lever i en radioskugga riskerar dock de senare bara bli aktiviteter inför döva öron och därmed ta onödiga resurser i anspråk. Resurser som kan läggas på mer proaktiv IR i egna kanaler.

 

 

Utnyttja egna kanaler

Att utnyttja kraften i en egen blogg, podcast eller via inlägg på Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube eller varför inte Snapchat kan låta resurskrävande och kanske lite skrämmande. I synnerhet när man har ett regelverk som MAR att ta hänsyn till. Men med rätt rutiner och struktur behöver det inte bli någon större börda.

En börs-vd jag nyligen pratade med sa att han numera tvingar ledningsgruppen att vara aktiva på sociala medier och han kunde inte förstå varför andra vd:ar inte utnyttjar kraften i dessa nya medier. Han menade att den egna insatsen inte behöver vara mer än ungefär 10 minuter per dag och det värsta som kan hända är att det inte ger någonting alls och det bästa som kan hända är att man knyter nya kontakter, skapar nya affärsmöjligheter, får nya kunder och hittar ny personal.

 

 

Var där intressenterna finns

Alla intressenter finns på nätet, även investerarna. Som Mats Hård, vd på Nyhetsbyrån Finwire, sa när vi frågade hur viktiga sociala medier är deras nyhetsrapportering: ”Det är viktigt. Framförallt är Twitter väldigt viktigt. Alla är i princip där och det delas information och perspektiv hela tiden. Dels från massan men även från nyckelpersoner”. Även nyhetsbyrån Direkt ansåg att sociala medier är mycket viktiga för nyhetsrapporteringen.

 

Genom närvaro i sociala medier kan man med andra ord nå såväl nyhetsbyråer som investerare, direkt eller indirekt.  Därutöver finns andra medier, medarbetare, kunder och många andra intressenter, alla viktiga och delaktiga i att forma hur bolaget uppfattas externt.

 

 

Marknaden har alltid rätt, eller?

Att kunna erbjuda djupare insikter, andra perspektiv och skapa sin egen berättelse kan gynna både den interna och externa kommunikationen. Att förflytta sig från att enbart kommunicera reaktivt, dvs berätta om bolaget i enlighet med ganska givna mallar, till att vara mer proaktiva ökar sannolikheten att de intressenter som bolaget vill nå verkligen får ta del av den berättelse man vill nu ut med. Med en sådan kommunikation skapas förutsättningar att verkligen nå den rättvisande värdering som så många inte tycker att man för närvarande har.

 

Om marknaden prissätter er aktie “fel” så ligger sannolikt inte det felet hos marknaden utan hos er eller som NIRI avslutar sin definition av Investor Relations ”…which ultimately contributes to a company’s securities achieving fair valuation”.

 

Så är det inte dags att tänka nytt?

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

Missa inga inlägg, prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */