Vägen till en rättvisande värdering – IR-råd #1: Förstå hur aktiemarknaden fungerar

investor relations, IR, IR-råd, investerarrelationer

Vägen till en rättvisande värdering – IR-råd #1: Förstå hur aktiemarknaden fungerar

”Vägen till en rättvisande värdering” är en bloggserie där vi under våren kommer ta upp olika aspekter av arbetet med Investor Relations. Prenumerera gärna för att ta del av fler råd eller kontakta oss om det är något specifikt du tycker att vi ska ta upp.

 

Man brukar säga att all kommunikation sker på mottagarens villkor, det vill säga att det spelar ingen roll vad du säger om din målgrupp inte förstår budskapen. Det här är viktigt för all kommunikation men det är få områden där det kan få så tydliga och utläsbara ekonomiska effekter som inom Investor Relations.

 

Att förstå hur aktiemarknaden fungerar och vilka som är de relevanta aktörerna är ett viktigt första steg för att kunna skapa en trovärdig och fungerande Investor Relations-strategi.

 

För att förbättra era möjligheter att nå ut med era budskap gäller det att veta hur just er relevanta målgrupp ser ut och hur tar de till sig information? För att svara på det bör ni bland annat fundera på frågor som:

 

  • Vilka är de?
  • Vad är de intresserade av?
  • Hur läser de era meddelanden och inlägg?
  • Vilka kanaler finns de i?
  • Hur kan jag säkerställa att de tar emot informationen?

 

I spåren av digitaliseringens frammarsch så har paradoxalt nog aktiemarknadens komplexitet på ganska kort tid ökat för de noterade bolagen. Tidigare var rollbesättningen ganska klar men i takt med att courtaget blivit allt lägre och vem som helst med ett enkelt knapptryck kan handla aktier på i stort sett vilken börs som helst i världen har det blivit svårare för bolag att synas.

 

Det lägre avgifterna har inneburit att de professionella mellanhänderna numera i stor utsträckning tar betalt av bolagen och inte av investerarna. De flesta bolag har därför ingen analytikertäckning, om de inte betalar för den förstås. Det innebär också att det blivit svårare att hitta ambassadörer på mäklarborden eftersom de helst handlar aktier i de bolag man analyserar eller där det finns större transaktioner att göra.

 

Sedan hösten 2021 finns det fler än 1000 noterade bolag i Sverige. Det innebär att det är många som slåss om uppmärksamheten och de flesta jagar ungefär samma investerare, oavsett om de är de rätta eller inte.

 

 

Hur ser aktiehandeln ut, hur agerar olika investerare och vilken typ är mest relevant för just ert bolag idag?

Till att börja med måste man se till att man agerar utifrån den division man spelar i. Alla vill ha in stabila ägare som kan vara med långsiktigt och stötta i vått och torrt. Men vilka investerare som kan vara aktuella ändrar sig över tid, bland annat beroende på bolagets storlek, framtidsutsikter och inte minst förtroendet för bolagsledningen.

 

Det är viktigt att ha en nykter syn på sitt bolag och var man befinner sig i värdekedjan. Ju mindre bolaget är desto större är sannolikheten att en majoritet av aktieägarna kommer att återfinnas bland retail-investerarna. Och det är inget fel i det, men man måste bejaka det och försöka adressera just den målgruppen. Dessa är dessutom viktiga för de flesta bolag eftersom de utgör en avgörande del i att säkerställa en god likviditeten i aktien, en viktig aspekt för större investerares möjlighet att komma in och ur sina positioner. I takt med att bolaget växer eller bygger förtroende för den framtida potentialen så kommer man successivt att attrahera nya investerargrupper.

 

Aktiemarknaden är i ständig förändring så det gäller att hålla koll på både hur den förändras i stort och exakt var just ert bolag befinner sig. Oavsett vilken målgrupp man vill nå så kräver dagen konkurrenssituation att man aktivt arbetar med sin visibilitet – syns man inte finns man inte. Men det kommer mer om det i senare råd.

 

Läs gärna också:

IR-råd #2: Allt börjar med er Equity Story

IR-råd#3: Kunskap och kommunikation trumfar analytikermassage

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */