Vägen till en rättvisande värdering – IR-råd #2: Allt börjar med er Equity Story

investor relations, IR, IR-råd, investerarrelationer

Vägen till en rättvisande värdering – IR-råd #2: Allt börjar med er Equity Story

”Vägen till en rättvisande värdering” är en bloggserie där vi under våren kommer ta upp olika aspekter av arbetet med Investor Relations. Prenumerera gärna för att ta del av fler råd eller kontakta oss om det är något specifikt du tycker att vi ska ta upp.

 

På samma sätt som ”budskapsplattformen är grunden för all kommunikation” är Equity Storyn, eller Investment Caset, grunden för den finansiella kommunikationen.

 

Man brukar ju säga att det första intrycket tenderar att bli bestående, det gäller lika mycket för företag som för människor. Så sticker er Equity Story ut och är den enkel att förstå? Du och ditt bolag måste på ett tydligt, trovärdigt och lättbegripligt sätt kommunicera vad som gör er intressanta och unika. Lyckas du inte med det, så når du inte fram till investerarna.

 

Ett investeringscase eller Equity Story ska sammanfatta företagets styrkor och kortfattat tala om varför en investerare ska investera i bolaget. Ett starkt investeringscase ska vara övertygande men inte ”översäljande”. Det här är en balansgång som kräver förståelse för hur kapitalmarknaden tänker och agerar.

 

Det är viktigt att lägga tid och resurser på ditt Investment Case, eftersom det är bland det första en investerare tittar på. Ett välformulerat och presenterat investeringscase ökar sannolikheten för att attrahera nya investerare. Precis som med bolaget övergripande budskap bör man med viss regelbundenhet se över och eventuellt uppdatera investment caset.

 

 

VAD BÖR EN EQUITY STORY INNEHÅLLA?

 

Adresserbar marknad

En otroligt viktig faktor när investerare ska bedöma den framtida potentialen för ett bolag är hur stor den tilltänkta marknaden är. Det vill säga den så kallade adresserbara marknaden. För bolag med en lång historik är ofta den adresserbara marknaden i stora delar given, men för yngre bolag kan det vara svårare att definiera. Det är lätt att falla i fällan och förstora marknadspotentialen, men även om investerare självklart vill se en så stor potentiell marknad som möjligt är de realister och för stora ord kan leda till minskat förtroende. Och som Peter Thiel skrev i boken ”Zero to One” så är det bättre att ha monopol på en mindre nischad marknad än att stånga sig blodig på en stor marknad.

 

Position, USP:ar och tillväxtfaktorer

Efter att man har förklarat vilken marknad man ska adressera är det viktigt att kunna beskriva på vilket sätt bolagets produkter eller tjänster kan dra nytta av det som driver marknadens tillväxt. Equity storyn ska innehålla bolagets position samt konkurrensfördelar, så att investerare lätt ska kunna göra sig en bild av den framtida utvecklingen.

 

Affärsmodell/strategi

Bolagets strategi och affärsmodell ska göra det möjligt att sätta in företaget I det sammanhang man ha beskrivit i marknadsavsnittet och bolagets USP. Hur ser till exempel intäktsmodellen ut? Om man verkar på en stor och växande marknad i en vertikal som ser ut att gå mot en ljus framtid så är detta ingenting värt för en investerare om man inte kan trovärdiggöra hur man ska nå dit. Är bolaget rätt organiserat idag eller krävs förvärv eller nyrekryteringar. Uttryckt på ett annat sätt kan bolaget växa organiskt eller krävs förvärv.

 

Nyckeltal och värderingsstöd

Bolagets nuvarande värdering baseras på förväntningar på den framtida utvecklingen. Ju mer detaljerad man kan vara desto bättre, dock brukar risken att göra långtgående utfästelser som inte infrias göra att de flesta är ovilliga att sätta mål som man senare får stå till svars för. Ett bra tankesätt är att alltid försöka “under promise och over deliver”. För förhoppningsbolag är detta extra svårt eftersom de inte har någon historik att luta sig mot och framtiden är, som alla vet, okänd. Här finns det dock utrymme för olika sätt att ge någon form av datapunkter att se som framtida milstolpar, och man kan också lyfta fram relevanta konkurrenter, med betoning på relevanta. Att vara en ny Apple/Amazon/Tesla inom ett nytt segment är då kanske inte att rekommendera. Vilka KPI:er jobbar bolaget med, vilka trender ser man inom sina segment kan vara en värdefull information för investerare.

 

Vilka nyckeltal som passar bäst beror på många faktorer; branschtillhörighet, mognadfas med mera.

 

Management team, styrelse och organisation

En erfaren styrelse och ledning som har gjort samma resa tidigare kan vara oerhört värdefullt, i synnerhet för mindre kända bolag som har en tung bevisbörda. De i ledning och styrelse som har de viktigaste kompetenserna för att genomföra det Equity Storyn berättar bör lyftas fram. Förtroende för ledning och styrelse är en otroligt viktig faktor för investerare, så detta bör vara ett fokusområde.

 

Sen kan det krävas en portion SMTM (Show Me The Money) och FOMO (Fear of Missing Out) men mer om det i senare inlägg.

 

Läs gärna också:

IR-råd #1: Förstå hur aktiemarknaden fungerar

IR-råd#3: Kunskap och kommunikation trumfar analytikermassage

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: