Vägen till en rättvisande värdering – IR-råd #3: Kunskap och kommunikation trumfar analytikermassage

investor relations, IR, IR-råd, investerarrelationer

Vägen till en rättvisande värdering – IR-råd #3: Kunskap och kommunikation trumfar analytikermassage

”Vägen till en rättvisande värdering” är en bloggserie där vi under våren kommer ta upp olika aspekter av arbetet med Investor Relations. Prenumerera gärna för att ta del av fler råd eller kontakta oss om det är något specifikt du tycker att vi ska ta upp.

 

Så här har jag bland annat skrivit om analytikermassage tidigare:

 

”Ibland hävdas det att vissa företag sysslar med analytikermassage. Men de företag som är tydliga i sin finansiella kommunikation kommer inte att behöva riskera att utsättas för sådana anklagelser. Förtroende är hårdvaluta och tar tid att bygga men kan förstöras på några sekunder. Se i stället till att ha en tydlig och öppen dialog med alla på finansmarknaden. Analytikermassage är inte vägen framåt.”

 

Företeelsen analytikermassage dyker upp i spalterna titt som tätt, oftast förknippat med att en aktie rör sig kraftigt efter ett analytikermöte. Att bolagsledningar samtalar med analytiker och investerare är ställt utom allt tvivel, det ingår ju liksom i arbetsbeskrivningen. Så frågan är var gränsen går mellan informationsgivning som ligger inom ramen för bolagens arbete med investerarrelationer och analytikermassage.

 

 

Skillnad på analys och analys

Till att börja kan man konstatera att detta fenomen främst uppkommer bland de bolag som har ”oberoende” analytikertäckning, vilket exkluderar ganska många av de dryga 1000 noterade bolagen idag. Anledningen till detta är naturligtvis att dessa analytiker har ett större kontaktnät bland investerare vilket gör att prognosförändringar får ett större genomslag i aktiekursen. Den betalda analysen, eller uppdragsanalysen om man så vill, marknadsförs inte på samma sätt och åsätts av bland annat den anledningen inte samma värde som den ”oberoende”. Dessutom brukar prognosjusteringar i de betalda analyserna ske efter kommunicerade händelser.

 

 

Samma budskap kan förmedla olika information

Sannolikt är problemet med renodlad analytikermassage ganska begränsad, det vill säga att direktkontakt sker mellan bolag och analytiker i syfte att korrigera felaktiga antaganden. Det är dock inte samma sak som att bolag emellanåt tillhandahåller information som kan förändra lagda prognoser.

 

Så länge det finns kontaktytor mellan börsbolag, analytiker och investerare finns en risk att redan publicerad information får ny innebörd. En viktig del i arbetet med Investor Relations handlar om att skapa rätt förväntningar baserat på offentliggjord information, och detta är ett ständigt pågående arbete. Bara tidens gång kan göra att upprepning av redan publicerad information kan skapa en förändrad bild av nuläget.

 

Det är inte heller konstigt att olika mottagare läser in olika saker. En analytiker vars arbete går ut på att lägga pussel med såväl bolagsinformation som annan information om till exempel marknad och konkurrenter kan landa i en helt annan slutsats än en småsparare. Att information kan tolkas olika beroende på vem som är mottagare är något vi kommer att få leva med, oavsett vad det kallas.

 

 

I avsaknad av egna prognoser är kunskap och bra kommunikation lösningen

Att guida eller inte guida marknaden är ingen stor fråga i Sverige, en övervägande majoritet väljer helt enkelt att inte göra det. Hade vi haft mer prognoser skulle analytikermassage vara en icke fråga, det skulle helt enkelt inte behövas.

 

I avsaknad av dessa är det ändå upp till bolagen att tillhandahålla relevant och uppdaterad information så att marknadens aktörer kan skapa korrekta förväntningar. Det handlar både om att tänka på vad man säger och inte säger. Och när man säger det. Ett analytikermöte precis efter en rapport eller i slutet av ett kvartal med exakt samma information kan förmedla olika saker.

 

 

Undvik analytikermassage till varje pris

Gränsen mellan massage och förtydligande av redan publicerad information är väldigt luddig. Att ringa runt och explicit säga att någon ligger fel i sina prognoser gör nog väldigt få, men det sker säkert titt som tätt att man sätter ljuset på redan publicerad information som helt plötsligt kan få ny mening. Ju tydligare man är i sin finansiella kommunikation desto mindre är risken att anklagas för analytikermassage. Om man därtill adderar en förståelse för hur olika målgrupper kan läsa in olika saker i er kommunikation så är ni på helt rätt väg.

 

 

Läs gärna också:

IR-råd #1: Förstå hur aktiemarknaden fungerar

IR-råd #2: Allt börjar med er Equity Story

 

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */